Tag: Karmelski duh

 

Karmelski duh u eteru

Karmelski duh u eteru

U emisiji Hrvatskog katoličkog radija “Budimo mladi” gostovali su 14. listopada 2013. naša s. Maja Pavla Bašić i br. Dražen-Marija Vargašević, karmelićanin. Progovorili su o zajedničkom pastoralnom radu i duhovnim susretima za mlade poput “Hodačašća u nutrinu” – duhovnim vježbama u šutnji i sustavnog uvođenje mladih u duhovni život kroz kateheze i meditacije nad ikonografskim prikazom […]