Tag: premještanje

 

Novo vodstvo i premještanje provincijalnog sjedišta

Novo vodstvo i premještanje provincijalnog sjedišta

Za provincijalnu poglavaricu imenovana je s. Kristina Pišković, a za provincijalne savjetnice s. Ana Terezija Vuradin i s. Andreja Petravić. Na Provincijskom kapitulu Hrvatske provincije sestara karmelićanki Božanskog Srca Isusova, dana 11. srpnja izabrano je novo vodstvo Provincije. Za provincijalnu poglavaricu imenovana je s. Kristina Pišković, a za provincijalne savjetnice s. Ana Terezija Vuradin i […]