Utemeljiteljica Karmelićanki Božanskog Srca Isusova

Bl. Marija Terezija od sv. Josipa

Bl. Marija Terezija od sv. Josipa, krsnim imenom Anna-Maria Tauscher van den Bosch, rodila se 19. lipnja 1855. godine u njemačkom gradiću Sandowu kraj Frankfurta na Odri. Bila je najstarija od osmero djece, a pripadala je evangeličkoj obitelji. Otac joj je bio pastor, a njegova crkvena služba obilježila je i život obitelji. Odgajana u vjeri i ljubavi prema Bogu i bližnjima, Ana-Marija već kao djevojčica postaje mali Božji apostol i navjestiteljica vjere svojim vršnjacima. Zajedno s majkom okuplja djecu na biblijsku grupu u njihovom domu te joj pomaže u služenju siromasima i prikupljanju pomoći za misionare.

,,Počivajmo u našem stanu u Božanskom Srcu Isusovu i tu ćemo izmoliti sve milosti!" bl. Marija Terezija od sv. Josipa

Božansko i ljubljeno Srce Isusovo, prikazujem ti po Bezgrešnom Srcu Marijinu, sve što ću danas trpjeti, misliti i raditi, sve napasti i kušnje, sve radosti i želje kao moju molitvu i zadovoljštinu na proslavu i trijumf tvojeg Božanskog i Euharistijskog Srca i Bezgrešnog Srca Marijina.

Amen

SRCE ISUSOVO

KARMELSKI ŠKAPULAR

Marijin dar i znak njene majčinske ljubavi i zaštite

Škapular je blagoslovina i zato ima svoju vrijednost. Blagoslovine (sakramentali) su pak „znakovi nalik sakramentima, kojima se označuju i na molbu Crkve postižu učinci, naročito duhovni“. Oni primaju svoju snagu i djelotvornost po zagovoru molitve Svete Crkve i ovisne su o unutarnjem raspoloženju i nakani primatelja. Škapular je pomoć i ponuda Božje milosti koja nam je po Mariji darovana na putu u vječnost. Sveti Otac Ivan Pavao II u svom pastoralnom pismu „Providnosni milosni događaj“ povodom 750. obljetnice predaje škapulara, naziva škapularska viđenja „časnom predajom istoga Reda”. No, pri tumačenju smisla i značenja škapulara ne poziva se na njih, nego na nauk crkvenog učiteljstva o Mariji i njenoj ulozi u životu Crkve i Kristovih učenika.

Imamo zajednički put da dublje uđemo u Otajstvo Kristovo, a to je Srce našega Gospodina.

Karmel potpuno pripada Blaženoj Djevici Mariji. Ona podupire svojim posredovanjem naše preobraženje u Krista.

Prisutnost je glasilo Karmelićanki Božanskog Srca Isusova u kojem možete upoznati molitveni i apostolski život sestara.

 

Hrvatska provincija karmelićanki Božanskog Srca Isusova jedna je od triju sastavnica Karmelskih izdanja (Hrvatska karmelska provincija sv. oca Josipa, Samostani bosonogih karmelićanki, Udruga ,,bl. Alojzije Stepinac” i Hrvatska provincija karmelićanki BSI).