DEVETNICA KARMELSKOJ GOSPI (7.-15. SRPNJA)

DEVETNICA KARMELSKOJ GOSPI (7.-15. SRPNJA)

PROSLAVA SVETKOVINE GOSPE KARMELSKE, MOLITVENA DEVETNICA I PRIMANJE ŠKAPULARA

Svake godine 16. srpnja je radosna svetkovina za sve članove velike karmelske obitelji diljem svijeta jer slavimo blagdan Gospe od Karmela, zaštitnice Karmelskog Reda! Pozivamo vas da nam se pridružite u  karmelskim samostanima koji su vam najbliži! Kao priprava za blagdan, može vam poslužiti ova lijepa devetnica Karmelskoj Gospi.

DEVETNICA KARMELSKOJ GOSPI

 

Osmi dan – Marija, Majka Božja
Razmatranje:
Ranokršćanski naziv, Majka Božja, u današnje se vrijeme često pogrešno shvaća. Ono ni u kom smislu ne ukazuje na to da je Bog ovisan o Mariji za svoje postojanje, ili da je Bog u Mariji pronašao svoje božansko podrijetlo. Niti ovaj naziv ukazuje na to da je Marija bila božica ili božanstvo. Naziv je Mariji dan na koncilu u Efezu, 431. godine nakon Krista, kako bi izrazio već postojeće drevno vjerovanje Crkve da je Isus, Druga Osoba Presvetoga Trojstva, Sin Božji, postao Čovjekom. U svom istočnjačkom ili grčkom opredjeljenju, koncil je potvrdio i vječno Isusovo božanstvo i Njegovo čovještvo preuzeto od Marije, govoreći o Njegovoj Majci kao Majci Božjoj. Ovaj izraz označava da je Marija Majka Osobe, Isusa, koji je za svu vječnost Božji Sin i koji je u vremenu, po Duhu Svetom, od nje preuzeo ljudsko obličje. Naziv “Majka Božja” znači da je njezin Sin uistinu pravi Bog i pravi čovjek. Drevni poganski i židovski pokušaji da, kroz molitvu i razmatranje na gori Karmel, ujedine božanstvo i čovještvo, ispunjeni su u Mariji.
Molitva:
Marijo, naša Gospo od gore Karmela, kroz osjenjenje Duha Svetoga u sebi si nosila Njega, koga cijeli svemir ne može obuhvatiti. Pomozi nam svojim molitvama da po istom Duhu Svetome primimo Isusa u svoje duše te ga nosimo sa sobom kamo god idemo. Pomozi nam prihvatiti Njegovo vodstvo u svemu što radimo. To te molimo po Isusu, tvome Sinu, našem Gospodinu. Amen.

+

Deveti dan – Marija, Majka Crkve
Razmatranje:
I Isus i sveti Pavao uče nas u Novom zavjetu da je Crkva koju je Isus uspostavio mistično
Tijelo Kristovo. Njegovi sljedbenici sjedinjeni su s Njime u ovome mističnom Tijelu po
ponovnom, duhovnom rođenju koje se događa po krštenju. Ovo Mistično Tijelo Kristovo,
koje živi nadnaravnim životom, teklo je iz otvorenog boka fizičkog Tijela Kristova na Križu. Prije svoje smrti, Isus je pogledao odozgo na one koji su stajali podno Križa – među njima Njegova majka, Marija, i njegov Ljubljeni Učenik, u stvarnosti jedini preostali u tom vremenu punom boli. U posljednjem činu ostavštine, Isus je svome Učeniku, simbolu Njegove Crkve, dao Mariju kao Majku. Marija je bila prisutna kada se Isus rodio te ponovno kada je s Njegove strane rođena Njegova Crkva. Zauvijek je postala Duhovna Majka Crkve. Kao majka, nadahnjuje nas svojim majčinskim primjerom, štiti nas svojim molitvama i ljubi nas svojim srcem. Ovaj dar majčinstva dogodio se na Gori Kalvariji u vidokrugu Hrama, baš kao što je Marija rodila Isusa u Nazaretu na obronku planine s pogledom na Goru Karmel.

Molitva:
Marijo, naša Gospo od gore Karmela, po krštenju smo nanovo rođeni u život Presvetog i
Vječnog Trojstva. U svojoj majčinskoj zabrinutosti i brizi za nas, pomozi nam da izbjegnemo grijeh i prihvatimo odgovornosti spasenja koje nam tvoj Sin daruje kao članovima Njegova Mističnog Tijela, Katoličke Crkve. Pomozi nam da te prihvatimo, ljubimo i slijedimo kao našu Majku, u trajnom sjedinjenju s našom Majkom Crkvom. To te molimo po Isusu, tvome Sinu, našem Gospodinu. Amen.

7. DAN: Marija, Isusova Majka

MEDITACIJA:

U starozavjetnoj Knjizi izlaska Bog je svojem narodu koji je lutao pustinjom darovao simbolički podsjetnik Njegove stvarne prisutnosti među njima. Uputio je Mojsija da postavi ploče Deset zapovijedi u ukrašeni nosivi sanduk, Kovčeg saveza. Bog je preko Mojsija rekao narodu da će to biti jamstvo Njegove ljubeće prisutnosti među njima. Kada su ploče Dekaloga smještene u Kovčeg saveza, oblak se, simbolizirajući pritom Boga, nadvio nad Kovčeg i zaposjeo ga. Kamo god je narod hodio, nosili su ovu dragocjenost s velikim poštovanjem. Stigavši u Obećanu zemlju, velebni jeruzalemski hram sagrađen je oko Kovčega.  Prema zemlji iznad koje je je počivala svetinja i prema tom svetom mjestu narod se odnosio kao prema mjestu Prisutnosti Božje. Marija je Drugu Osobu Presvetoga Trojstva, oživotvorenu Mudrost Božju, začela zasjenjena Duhom Svetim. Marija je u sebi nosila utjelovljenog stvarno prisutnog Boga te tako postala Kovčeg Novoga saveza. Ona, koju je fizički osjenila gora Karmel, duhovno je bila osjenjena i zahvaćena Duhom Svetim.

MOLITVA: Marijo, naša Gospo od Gore Karmela, Isus te je izabrao da po tebi dođe u svijet. Ti si pristala na iznimnu žrtvu, sebedarje i poslušnost volji Božjoj kako bi postala izvor spasenjske milosti za čitavo čovječanstvo. Pomozi nam postati sve sličnijima Isusu, kojega si ti sama kojega ti sama savršeno poznaješ i beskrajno ljubiš, tako da bismo te mi, barem u malenoj mjeri, mogli podsjećati na Njega, koji je tvoje sve. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Majko i Kraljice Karmela, moli za nas!

+

  1. DAN: Marija, Josipova zaručnica

MEDITACIJA:

Jedno od neobičnih suprotnosti u Marijina života bio je njezin brak. Ona je živjela u kulturi u kojoj je poziv supruge i majke bio jedini ostvarivi poziv za ženu. Bog ju je preko anđela pozvao da bude ona koja će ispuniti drevna proročanstva i postati Majka obećanog Mesije.  Onaj koji je imao zauvijek uspostaviti kraljevstvo njihova praoca Davida i k tomu biti Jahvin Sluga Patnik, bit će njezin Sin. Iz njezina odgovora anđelu vidi se da je prva faza vjenčanja, onako kako je to zahtijevala njihova kultura, već bila završena. Njen odgovor na anđelov upit također je jasno osvijetlio njezinu namjeru da trajno živi u djevičanskom braku. Josip, njezin muž, potvrdio je svoje vlastito razumijevanje takva dogovora kada je gotovo napustio Mariju saznavši za njezinu trudnoću. Kada se Božja volja očitovala njima oboma, Marija i Josip zasnovali su Svetu Obitelj, u gradiću Nazaretu s pogledom, upravo, na goru Karmel), gdje je Isus mogao sigurno odrastati kako bi ispunio svoje uzvišeno poslanje.

MOLITVA:

Marijo, naša Gospo od gore Karmela, ti si u skromnu Nazaretsku Obitelj unijela neizrecivi dar milosti kojima te je Gospodin obasuo. K tomu, ovaj je dom bio obasut ljubavlju, sebedarjem, žrtvom, poštovanjem i međusobnom podrškom. Danas mnogim domovima koji, iako imaju daleko veću materijalnu udobnost i luksuz, nedostaju upravo te najbitnije stvarnosti obiteljskog života. Blagoslovi naše obitelji onim darovima koje si ti sama kušala i živjela njihove blagodati u punini. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Karmelska Gospo, moli za nas!

+

PETI DAN – Naša Gospa od Žalosti

Razmatranje:

Život svakog čovjeka ispunjen je suprotnostima. Najznačajnija od tih suprotnosti je žalost, koju svako ljudsko biće podnosi čak i u čežnji za postizanjem radosti. Svakoj ljudskoj radosti prethodi i slijedi žalost. Marija nije bila pošteđena ove boli. Njezinu radost zbog rođenja njezina Sina, umanjilo je Šimunovo proročanstvo da će joj mač žalosti probosti dušu. Kako bi sačuvala sigurnost svoga Sina, Marija je morala napustiti svoju domovinu i živjeti kao siromašna izbjeglica u poganskoj zemlji. Njezina vlastita obitelj i prijatelji u Nazaretu okrenuli su se protiv njezinog Sina, Isusa. Odbacili su Njega, Izvora sve Mudrosti, kao ludoga. Reagirali su protiv njega s takvom ljubomorom da su ga u njihovom malom selu Nazaretu pokušali ubiti. Marija je bila prisiljena s Isusom i Josipom napustiti svoj dom u Nazaretu, te živjeti u drugom utočištu, ribarskom mjestu Kafarnaum. Gledala je kako njezin Sin nosi križ sramote na svoje mjesto smrti, gdje je umro od ruku zlih i nemilosrdnih ljudi. Njezin jedini odgovor bile su suze, koje su tekle kao što kiše teku niz goru Karmel.

Molitva: Marijo, Gospo od Karmela, usprkos svojim brojnim tihim i dubokim radostima, u dubini svoje duše si trpjela. U našim neizbježnim patnjama u ovoj dolini suza, pomozi nam da izbjegnemo gorčinu, ozlojeđenost i ljutnju. Umjesto toga, pomozi nam da u svim okolnostima našega života prepoznamo Božju ruku, koja nas s ljubavlju vodi k Njemu. Pomozi nam, kao što si i ti učinila, da svoje patnje sjedinimo s Isusovim križem, kao naš skromni udio u privođenju nevjernika vjeri i grešnika milosti. To te molimo po Isusu, tvome Sinu, našem Gospodinu. Amen.

+

  1. DAN: Marija, Prijestolje Mudrosti

MEDITACIJA:

Marija je često razmatrala nad starozavjetnim zapisima o mudrosti u kojima je Bog odogovarao na potrebe svoga naroda da se uzdignu iznad prolaznog znanja. Mudrost je sveukupnost ljudskih spoznaja sabrana u jedno. Ona je cjelovit uvid u dubine ljudske stvarnosti, koji daje smisao svakom dijelu ljudskog života. U starozavjetnim pismima Mudrost je opisana kao osoba koja ujedinjuje sva znanja i sve područja ljudskoga života. Mudrost je prikazana kao ona koja ljubi čovjeka i poziva ga da sudjeluje u bogatim nasladama i da uživa u ljepotama koje se uzdižu iznad tijela i oplemenjuju um. Sam Marijin Sin bio je oličenje vječne mudrosti Božje. Marija je bila ta koja je rodila Onoga koji poznaje najdublje Božje tajne, Njegovu savršenost, Njegovu dobrotu, neograničenost Njegova vlastitog bića. Na početku Njegove zrelosti, Marija je našla svoga Sina u jeruzalemskom hramu. Ondje, na Salomonovu trijemu, Isus, živa i utjelovljena Mudrost Božja, razgovarao je s naučiteljima. Godinama drevna mudrost gore Karmela proširena je na čitavo čovječanstvo.

MOLITVA:

Marijo, naša Gospo od gore Karmela, u jednostavnosti svoga života i ograničenosti svoga obrazovanja, dosegnula si same vrhunce istine. U dubini tvoje duše mudrosti te poučio sam Izvor svake Mudrosti. Izmoli nam istinsku mudrost srca kako bismo uvijek mogli prepoznavati istinu, težiti dobru i birati život u milosti. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

+

  1. DAN: MARIJA, KRALJICA MIRA

Meditacija:

Cijelog svog života Marija je u molitvi razmišljala o mnogim starozavjetnim proročanstvima koja su nagovijestila da će obećani Mesija biti biti Onaj koji će donijeti mir. Biblijsko poimanje mira nije jednostavno samo odsutnost neprijateljstva ili nasilja. Svetopisamsko shvaćanje mira usklađenost je čitavog temelja svekolike stvarnosti. U ovakvom shvaćanju mira, svi smo jedni drugima podrška, a u našem nam življenju služe i ostala stvorenja, životinje, biljke, pa čak i neživa bića. Sve je usklađeno na opće dobro. Za Marijin zavičaj – Izrael – teško možemo reći da je mjesto mira. Njegovo je tlo natopljeno krvlju vojnika i civila, nevinih i krivih, od prvih vremena življenja na tom mjestu. Marija je dobro razumjela, i još uvijek razumije, ljudsku potrebu za odreknućem od uništavanja i nasilja te okretanju prema međusobnom poštovanju i razmjeni ljubavi. Trajno ratom zahvaćena Evina djeca pozvana su nasljedovati svoju duhovnu Majku, Kraljicu Mira. Gora Karmel simbol je mira usred neprekidnog rata.

Molitva:

Marijo, naša Gospo od gore Karmela, Knez Mira odabrao je Tebe kako bi ušao u naš svijet nasilja i okrutnosti.  Pomozi nam primjerom svoga života i molitvama svoga Bezgrešnog Srca primiti od tvoga Sina mir razuma i srca te da taj dar znamo dijeliti s onima koje u životu susrećemo. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

+

+

DRUGI DAN: MARIJA, ŽENA KONTEMPLACIJE

Razmatranje:

U najdubljim dubinama svoga bića, Marija je razmišljala o Bogu kao izvoru i svršetku njezina vlastitog postojanja. Prepoznala je Boga kao jedinu svrhu svoje vlastite stvarnosti. Vrhunac molitve je kontemplacija. Ovaj kontemplativni duh doveo je do Mariju do njezina Veliča, Veliča duša moja Gospodina. U hramu svoje duše shvatila je da bi živjeti bez Boga, u kojemu se nalazi sav smisao njezina života, bilo potpuno besmisleno. Ona je stoljeća svetaca, proroka i svećenika, koji su posvetili svoje živote molitvi na obroncima Karmela, dovela do duhovnog savršenstva. Ona je prethodnica svih onih kršćana koji će nasljedovati njezin život razmatranja i kontemplacije. U Marijinu životu malena usputna događanja svakodnevice davala su pojedinostima njezina života bezgranično duhovno značenje. Marijina duša uzdizala se do onih duhovnih vrhunaca za koje su Adam i čitavo čovječanstvo bili prvotno stvoreni. Stoljeća molitve doživjela su svoju savršenost u Marijinoj duši.

Molitva:

Marijo, naša Gospo od gore Karmela, ti si živjela na brežuljcima Galileje, daleko od buke i žarišta užurbanog i napučenog svijeta. Pomozi nam da putem molitve stignemo do onih vrhunaca kontemplacije na koje smo svi pozvani kao ljudi i kršćani. Omogući nam da nas jedinstvo s najdubljim istinama vjere uzdigne iznad materijalizma i okrenutosti prema samima sebi, koji nas sprečavaju da postignemo puninu života za koju nas je Bog stvorio). To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Karmelska Gospo, moli za nas!

+

 PRVI DAN: MARIJA, ŽENA MOLITVE

Razmatranje:

Od najranijih vremena, čak prije poznate nam povijesti, gora je Karmel bila nastanjena i služila kao mirno molitveno utočište.  U pogansko doba ova je planina bila mjesto molitve, kamo su se sveci povlačili nastojeći stvoriti vezu s božanskim. Kasnije, za vrijeme Židova, bila je utočište starozavjetnih proroka, poput Ilije, koji se molio živome Bogu. Za vedrih dana s vrha gore Karmela može se vidjeti vrh udaljenog brda, na kojemu se nalazi skromno mjesto Nazaret. Ovdje u Nazaretu, Marija, mlada djevojka, pobožno je živjela vjeru svojih židovskih otaca. Svojim mislima uranjala je u povijest svoga naroda i starozavjetna proročanstva. U cvijetu svoje mladosti postala je  posvećena molitvena duša. Na taj je način postala duboko povezana  s pravim Bogom.

Molitva:

Marijo, naša Gospo od gore Karmela, ti si naučila sabirati se na molitvu u dubini duše u jednostavnosti nazaretskog života. Ovaj gradić u očima se svijeta činio neznatnim, ali tvoja molitva ondje prisutna, bila je od neizmjernog značaja. Nauči nas duhu molitve koji je vodio tvoj život i promijenio čitavi svijet. Svojom majčinskom skrbi pomozi nam prepoznati da trebamo biti osobe svakodnevne pobožne molitve. Molim te, spomeni se kod svoga Sina svih članova moje obitelji, osoba koje poznajem i volim te onih koji su preminuli. Također te molim Mu doneseš moje osobne nakane: (sada ih izrecite).

Karmelska Gospo, moli za nas!

Karmelska Gospa - Karmel BSI

Litanije Karmelskoj Gospi

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože,

smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože;
Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas!

Sveta Marijo, Kraljice i uresu Karmela,

Djevičanska Bogorodice,

Majko lijepe ljubavi,

Majko milosti čija je slava uzvišenija od anđeoske,

Bijeli oblače nad vrhuncem Karmela,

Oblače, koji se uzdiže iz mora Božanskog milosrđa,

Oblače milosti, koji daždi na zemlju Pravednika,

Stupe od oblaka, koji nas vodi kroz pustinju života,

Zaštićujuća maglo, koja pokrivaš svu zemlju,

Sveta Božja goro,

Plodna goro usred naših osušenih dolina,

Goro, na kojoj je Svevišnji postavio svoj šator,

Goro, na koju je Svevišnji poslao Božje Janje, koje je nosilo naše grijehe i slabosti,

Goro, s koje se orunio kamen ugaoni koje je dokinuo oltare kumira,

Sveti Božji grade,

Sveti grade, svjetlom obasjani,

Prijestolje Previšnjega,

Bogu posvećeno svetište, koje nadvisuje sve stvorove,

Bezgrešna palačo, najvišega Kralja,

Ložnice vječne Riječi,

Ti, od Gospodina blagoslovljena po kojoj primamo plod života,

Duhovni vrte, u kome cvate neuvela ruža našega spasenja,

Ljupki vrte, u kome procvjetâ životno stablo istine,

Raju iz kojega teku vode neumrlosti,

Cvjetna lozo na obroncima Karmela,

Najljepši cvijete Karmela,

Izvore zapečaćen pečatom Presvetog Trojstva,

Rijeko mudrosti, koja prolazi dubine zemlje da rasvijetli one koji se uzdaju u Gospodina,

Prvorođenko Svevišnjega, rođena prije svega stvorenoga,

Ženo suncem obasjana,

Sjajna zvijezdo nad morem života,

Svijetli ognjeni stupe u našoj tami,

Ljepoto, čije odijelo odiše neiskazanim mirisima,

Kraljevska Zaručnice, kojoj je dana krasota Libanona,

Kraljice, urešena ljepotom Karmela i Šarona,

Čeznuće patrijarha,

Gorući, a ipak ne izgarajući grme, što ga je vidio Mojsije,

Cvatući štape Aronov,

Zatvorena vrata što ih je vidio Ezekiel,

Korijene Jesejev, koji proklija prema proročanstvu Izaijinu,

Rosom pokriveno runo Gideonovo,

Kraljice proroka,

Slavo i ufanje karmelskog reda,

Ljubezna Majko onih koji nose tvoj škapular,

Zaštitnice Reda od gore Karmela,

Po spremnosti na žrtvu, kojom si sudjelovala u Isusovom djelu spasenja,

Zagovaraj nas, Marijo!

Po svojoj majčinskoj vjernosti pod križem, kad si nas primila kao svoju djecu,

Po najčinskoj dobroti svoga Bezgrešnog Srca,

Po majčinskoj skrbi kojom si uvijek bdjela nad Karmelom,

Po majčinskoj ljubavi koja te potakla da nam u svetom škapularu dadeš znak svoje zaštite,

Po majčinskoj vjernosti kojom ćeš zaštititi Karmel do kraja vjekova,

Po majčinskoj moći kojom svoju djecu čuvaš od paklenoga ognja,

Po majčinskoj radosti, kojom svoju djecu uvodiš u vječnu radost,

U svim potrebama i tjeskobama,

U času smrti,

Pred sudištem Božjim,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

Oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

Usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,

Smiluj nam se!

Pomolimo se:
Bože, koji si Karmelski Red uresio časnim nazivom Blažene Djevice Marije. Djetinjim pouzdanjem molimo za njenu majčinsku zaštitu. Daj da pod njenom zaštitom osjetimo mir i sigurnost i prispijemo do vječne radosti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

Odgovori