Devetnica Srcu Isusovu

Devetnica Srcu Isusovu

PRVI DAN: 26. SVIBNJA

Misli Karmelskih svetaca o Srcu Isusovu:

“Trebam srce nježnošću što gori,
što svojom sveđ me drži moću,
svu me ljubeć, pa i slabost moju,
ne ostavlja danju me ni noću.
Stvora nema koji bi ljubio je,
a da ne bi morao umirati;
Boga trebam koji se k meni snizi,
brat mi posta i može da pati.

Ti me ču, o mili Zaručniče!
Da mi otmeš srce iz njedara
smrtnik posta, svoju Krcu proli,
i još za me živiš sred oltara.
Ja ne vidim sjajnoga ti Lica
i ne čujem slatkoga ti glasa,
ali živim od milosti tvoje
i počivam na Srcu svog Spasa.

Milje moje, Srce Isusovo,
sva mi nado, srećo željkovana,
mladosti mi blagoslovljen čaru
ostaj sa mnom do zadnjeg mi dana.
Tebi sav sam žiovt darovala, moja čežnja – tebi ništa novo,
u dobroti beskrajnoj ti želim
izgubit se, Srce Isusovo!”

(Iz pjesme: “Presvetom Srcu” sv. Terezije od Djeteta Isusa i sv. Lica)

 

POSVETNA MOLITVA SRCU ISUSOVU

Gospodine Isuse Kriste, u sjedinjenju s hvalama kojima po sve vijeke slaviš Boga, prikazujem sad ti ovu pohvalu i ove molitve. Žarko te molim, zbog tvoga beskrajnog milosrđa, da mi dadeš srce skrušeno i odano, srce neporočno, revno, srce vjerno i čisto, srce po Srcu tvome, srce od tebe posvećeno u tvome Srcu, s njim sjedinjeno i u njemu sadržano, da ne vidim i ne tražim drugo nego tebe, da te hvalim i blagoslivljam vazda, da te odsad unaprijed ljubim u svemu i iznad svega.

 

DRUGI DAN: 27. SVIBNJA

Misli Karmelskih svetaca o Srcu Isusovu:

“Ja znadem, sve nam pravednosti
pred tobom se kao ništa broje:
da bi žrtve vrijediti mi mogle
bacit njih ću ja u Srce tvoje.
Mrlje vidiš i na anđelima,
s bljeskom zakon dao sinajski si,
u Srce Ti ja se skrivam, Spase,
i ne dršćem: moja snaga Ti si!

Da ti mogu slavu promatrati
proći je posred mora ognjenoga,
a ja sebi čistilištem izabrah
Tvoju vatru  – Srce mojeg Boga.
S činom čiste ljubavi mi duša
želi ovaj život ostavljati,
u raj letjet, u Srce Ti ući,
iz Njega se nikad ne vraćati.”

(Iz pjesme: “Presvetom Srcu” sv. Terezije od Djeteta Isusa i sv. Lica)

 

LITANIJE PRESVETOM SRCU ISUSOVU I.

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože! Smiluj nam se!
Sine Otkupitelju svijeta, Bože!
Duše Sveti, Bože!
Sveto Trojstvo, jedan Bože!

Presveto Srce Isusovo, iz ljubavi za nas probodeno, smiluj nam se!
Presveto Srce Isusovo, koje daruješ novi život,
Presveto Srce Isusovo, koje osposobljuješ za dobro,
Presveto Srce Isusovo, koje nas oslobađaš od nepovjerenja u Boga, bližnje i same sebe,
Presveto Srce Isusovo, koje nas oslobađaš od straha pred budućnošću,
Presveto Srce Isusovo, koje nas oslobađaš od straha pred rizikom,
Presveto Srce Isusovo, koje nas oslobađaš od nepotrebnih i krivih predrasuda,
Presveto Srce Isusovo, koje nam pomažeš da iziđemo iz zatvorenosti,
Presveto Srce Isusovo, koje nas po poniznosti učiš predanju,
Presveto Srce Isusovo, koje nas potičeš na istinsko priznanje i kajanje,
Presveto Srce Isusovo, koje nam daješ smisao za djelotvornu pokoru,
Presveto Srce Isusovo, koje nas potičeš na uočavanje pozitivnosti bližnjih,
Presveto Srce Isusovo, koje daješ istinsko zanimanje za bližnje,
Presveto Srce Isusovo, koje budiš radosti zbog uspjeha bližnjih,
Presveto Srce Isusovo, koje nas upuduješ da iz patnje i negativnosti izvučemo korist,
Presveto Srce Isusovo, koje nam pokazuješ da se isplati sve izgubiti,
Presveto Srce Isusovo, koje obnavljaš u nama pouzdanje u providnost,
Presveto Srce Isusovo, koje budiš nova zvanja i jačaš postojeća,
Presveto Srce Isusovo, koje daješ snage za odvažno svjedočenje Evanđelja,
Presveto Srce Isusovo, koje daješ smisao za istinsko življenje zavjeta,
Presveto Srce Isusovo, koje nam daješ novo srce,
Presveto Srce Isusovo, koje nam daješ smisao za siromašne, gladne i napuštene,
Presveto Srce Isusovo, koje nam povjeravaš posebni zadatak u Crkvi,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji,  koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

Pomolimo se: Oče Svemogući, Ti si nam u Srcu svoga Sina dao snagu i izvor novoga života. Daj da na taj izvor poniznosti možemo donijeti sve svoje slabosti, ropstva i opterećenja, kako bismo na njemu doživjeli obnovu i trajno crpili novi život za sebe i bližnje. Učini nas sposobnima da poput Marije, ponizne službenice, služimo u jednostavnosti i slobodi srca. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

TREĆI DAN: 28. SVIBNJA

Misli Karmelskih svetaca o Srcu Isusovu:

Što li sve nije učinio za nas
taj veličanstveni Bog, svemogući,
taj Bog ljubomorni spram naše ljubavi
i od ljudi uvijek vrijeđan?

O Presveto Srce moga Spasitelja,
ti kojemu se klanjam, Ti koga ljubim,
Ti si ljubav, dobrota
Ti sam kraljuj u meni, jedino moje Dobro!

(Bl. Elizabeta od Presvetog Trojstva, iz molitve „Presvetom Srcu“)

MOLITVA  SRCU ISUSOVU

Dolazim pred tebe Božansko Srce Isusovo, da ti prikažem svoju hvalu, poklonstvo, ljubav i slavu. Tebi, kao najmilijem prijatelju svoje duše, izručujem sve svoje potrebe duše i tijela i molim te da mi pritečeš u pomoć u svome velikom milosrđu. Srce svake ljubavi dostojno, daj da ja i svi koji su se preporučili u moje molitve osjetimo tvoju zaštitu. Milosrdno Srce, budi zaštita svojim svećenicima, obrati srca grješnika i okrijepi duše u čistilištu. Budi utočište umirućima, utjeha obeshrabrenima i nemoćnima. Osobito budi utočište mojoj duši na času moje smrti te je onda primi u zagrljaj svoga milosrđa. Amen.

 

ČETVRTI DAN: 29. SVIBNJA

Misli Karmelskih svetaca o Srcu Isusovu:

O Presveto Srce božanskog Prijatelja,
budi moje jedino Sve u ovom svijetu,
i najslađa žudnja moga srca
neka bude s Tobom dijeliti trpljenje!

Ništa drugo ne želim, mili Spasitelju,
u tome ću pronaći svoji nasladu,
tješiti Tvoje Božansko Srce
i piti iz kaleža Tvoje muke!

Želim ga ispiti do dna
kao u noći Tvoje Agonije,
proživljavajući moj mili Spasitelju,
sve Tvoje boli, jednu po jednu.

Pod svaku te cijenu želim utješiti:
po cijenu vlastitih patnji,
žestinom ljubavi, o ljubljeni moj Isuse,
nada je to srca moga!

Najživlja je moja čežnja,
najskrovitiji zavjet,
uvijek trpjeti i umrijeti
poput žrtve pokaznice
na čast, slavu i ljubav
moga Ljubljenoga,
moga Presvetog Srca!

(Bl. Elizabeta od Presvetog Trojstva, iz molitve „Presvetom Srcu“)

 

MOLITVA MILOSRDNOM SRCU ISUSOVU

Milosrdno Srce Isusovo, utisni u naša srca savršenu sliku svoga milosrđa kako bismo ispunili zapovijed koju si nam dao, da budemo milosrdni kao Otac nebeski. Pouči nas što moramo činiti da dođemo do čistoće tvoje ljubavi. Daruj nam svoju žarku i velikodušnu ljubav i duboku poniznost.  Neka se u nama uvijek savršeno ispuni tvoja sveta volja. Budi ti ono Srce koje uklanja naše krivice, zaštitnik našeg života i utočište u času smrti. Molimo od tebe tu milost za sve grješnike, za ožalošćene, umiruće, duše u čistilištu i za sve ljude. Amen.

 

PETI DAN: 30. SVIBNJA

Misli Karmelskih svetaca o Srcu Isusovu:

“Moj Bože, ti dobro znaš da mi je jedina želja, da budem ŽRTVA TVOGA PRESVETOG SRCA, da sva izgorim kao paljenica u vatri tvoje svete ljubavi!..
TVOJE SRCE ĆE BITI OLTAR NA KOJEM ĆU SE ISTROŠITI U TEBI;
Bože moj, a ti ćeš biti svećenik, koji će prinijeti ovu žrtvu  u ognju tvoje svete ljubavi!”

(Sv. Terezija Margareta od Presvetog Srca Isusova)

Duša skrivena u Presvetom Srcu

Isus te poziva u Nazaret da s Njime živiš, skriven i nepoznat, zaklonjen od  svih ljudskih briga i u poniznom slavljenju Boga. Razmišljaj o osjećajima Utjelovljene Riječi tijekom ovog razdoblja njegovog zemaljskog života.Koje li poniznosti! Koje li poslušnost! Koje li tišine!… Sva mu je vanjština skromna i sabrana; moći njegove duše su zahvaćene u najvišoj kontemplaciji. On ljubi! On slavi! On veliča svog nebeskog Oca, a istodobno se na zemlji podlaže, poučljivošću jednog djeteta, nalozima Marije i Josipa.

Pokušaj pronaći božanski Uzor u tajnama nutrine svoga srca, u tišini svoje povučenosti; upravi i svoja najmanja djela prema želji da ljubiš Boga, da mu ugodiš i da Ga slaviš onako kako je to činio Skriveni Isus u Nazaretu. Neka tvoji razgovori budu nebeski. Pristani na situacije u kojima se čini da te drugi ne vole, da budeš zapostavljen, želi ne isticati se, ne biti pohvaljen, da druge cijene više nego tebe…

Želim živjeti skriven u tebi, mili moj Spasitelju, jer jedino si ti dostatan da me učiniš sretnim!

MOLITVA SRCU – IZVORU SVAKE DOBROTE

Presveto Srce Isusovo izvore svake dobrote, klanjam Ti se, vjerujem u Te, uzdam se u Te, ljubim Te i kajem se za sve svoje grijehe. Tebi poklanjam ovo moje siromašno srce, učini ga poniznim, strpljivim, čistim i onakvim kakvim ga Ti želiš. Učini dobri Isuse da živim u Tebi i Ti u meni. Zaštiti me u pogibeljima, tješi me u žalostima i nevoljama. Udijeli mi tjelesno zdravlje, blagoslovi sva moja djela i daj mi milost sretne smrti. Amen.

 

ŠESTI DAN: 31. SVIBNJA

Misli Karmelskih svetaca o Srcu Isusovu:

“Gospodin me je stavio u duboki mir, mir koji mi pomaže da nađem svjetlo u tami, i da predana živim u Presvetom Srcu Isusovu…. Dragi Bog je za mene najnježnija Majka. “

(sestra Elija od sv. Klementa, službenica Božja)

 

Duša u kontemplaciji pred Presvetim Srcem

 Poput malenog djeteta koje sjedi u krilu svog nježnog oca i pronalazi svoju radost obasipajući ga nevinim milovanjima i gledajući ga s ljubavlju, tako ćeš i ti, tijekom ovogdana, biti uz Isusa. Nemoj napuštati ovo mjesto ljubavi, osim ako te dužnosti na to obvezuju, a potom se brzo vrati kako bi se odmorio u prisutnosti ovog dobrog Prijatelja. Isus će biti ispunjen beskrajnim zadovoljstvom videći te kako razmatraš, kako se klanjaš i koliko Ga ljubiš. Kakve li nevjerojatne naslade: možeš li ikada postati umoran od divljenja ovakvoj ljepoti? To je beskonačna ljubav: možeš li drugo činiti osim uzvratiti joj ljubavlju? To je utjelovljeno milosrđe: bojiš li mu se govoriti o svojim bijedama? Tijekom svojih molitava, pričesti, ostani poniznoprede Presvetim Srcem; ljubi Ga, prekrij ga miomirisom žarke molitve za grješnike, za kojima je to Presveto Srce tako uporno žudjelo na zemlji.

Isuse, dopusti mi da razmatram o tebi i da navijestim cijelom svijetu Tvoju ljubav i dobrotu!

Molitva Srcu Isusovu

Duboki poklon Srca Isusova! Sjedinjujem se s tobom!
Žarka ljubavi Srca Isusova!
Goruća revnosti Srca Isusova!
Zadovoljštino Srca Isusova!
Savršena zahvalnosti Srca Isusova!
Čvrsto pouzdanje Srca Isusova!
Usrdna molitvo Srca Isusova!
Rječita šutnjo Srca Isusova!
Neizreciva dobroto Srca Isusova!
Sveobuhvatajuća ljubavi Srca Isusova!
Duboka sabranosti Srca Isusova!
Nježna brigo Srca Isusova za obraćenje grješnika!
Bitno sjedinjenje Srca Isusova s tvojim Ocem!
Nakane, želje i čeznuća Srca Isusova! Sjedinjujem se s vama!

Ljubavi Srca Isusova! Užezi moje srce!
Sućuti Srca Isusova! Izlij se u moje srce!
Snago Srca Isusova! Ojačaj moje srce!
Milosrdnosti Srca Isusova! Oprosti mojem srcu!
Ustrpljivosti Srca Isusova! Podnosi moje srce!
Kraljevstvo Srca Isusova! Učvrsti se u mojem srcu!
Mudrosti Srca Isusova! Pouči moje srce!
Voljo Srca Isusova! Upravljaj mojim srcem!
Revnosti Srca Isusova! Rasplamti moje srce!
Bezgrješna Djevice Marijo! Moli se za nas Srcu Isusovu!

 

SEDMI DAN: 1. LIPNJA

 Misli Karmelskih svetaca o Srcu Isusovu:

Isuse, koliko sam puta bila prožeta tvojom ljubavlju, koliko sam puta čula kucaje tvog Srca unutar moga slušajući tvoj blagozvučni glas – a ipak, još uvijek te ne ljubim…Ali, oprosti mi. O moj obožavani Isuse, radi svojeg božanksog Srca zaboravi moje nezahvalnosti i uzmi me posve. Da živim uronjena u tvoju ljubav kako bi ona ispunila moje jadno biće i pretvorila me u Tebe.

(sv. Terezija od Anda (Juanita Solar))

Duša, velikodušna prijateljica Presvetog Srca

Srce Isusovo te je izabrao za svoju žrtvu, a ti ćeš Mu tijekom ovog dana pokazati velikodušnost svoje ljubavi. Ljubav koja nije nikada bila prokušana – što li ona zna? A što je s ljubavlju koja nije nikada bila iskušana?… Mjera tvog strpljivog trpljenja za Isusa zasigurno će biti mjerilo tvojih zasluga i napretka. Stoga, žrtvovati se u tišini, poput Isusa, koji je dopustio biti odveden u smrt ne otvorivši usta da se požali. Nasljeduj ga na način da nastojiš  pronaći tisuće malih prilika za umiranje samome sebi na putu do Kalvarije. Neka svaki tvoj čin bude krepostan. Obogati svoju dušu u tajnosti pod izravnim pogledom Učitelja! Kakve li ćeš utjehe donijeti Božanskome Srcu čineći tako! Jer, nažalost, Isus pronalazi vrlo malo prijatelja dovoljno velikodušnih da ga slijede do same smrti. Međutim, ta smrt donosi jedino život i sreću.

Ti to želiš, Gospodine! O Bože, i ja to želim! Sada pristajem umrijeti onako kako ti želiš!

 

Molitva:

Spasitelju, posvećujemo se tvome Božanskom Srcu, ostvari našu neprestanu težnju:
Da te ljubimo i slavimo tvoje Srce!
Da ti zauvijek pripadamo udijeli nam ljubav i jakost tvojih mučenika i svetaca; zajedno s njima molimo te :
Da te ljubimo i slavimo tvoje Srce!
Pomozi nam svojom milošću u našoj želji za svetošću i  potpuno uzmi naša srca :
Da te ljubimo i slavimo tvoje Srce!
Božanski prijatelju naših duša, u nevoljama i gorčinama života , ojačaj nas, da od tebe tražimo samo jednu utjehu:
Da te ljubimo i slavimo tvoje Srce!
Želimo ti dati ljubav, zahvalu  i zadovoljštinu, moleći te samo jednu nagradu:
Da te ljubimo i slavimo tvoje Srce!
Primi žrtvu našeg života,  da se u slavlju vječnosti ispuna želja naše duše:
Da te ljubimo i slavimo tvoje Srce!

 

Posvetna molitva svete Margarete Marije Alacoque Presvetom Srcu Isusovu

Ja N. N., darujem i posvećujem Presvetom Srcu Gospodina našega Isusa Krista svoju osobu i život, svoja djela, muke i patnje, da svim svojim bićem samo njega ljubim, štujem i slavim.  Moja je čvrsta volja da budem sva njegova i da sve činim njemu za ljubav, odričući se cijelim srcem svega što bi njemu moglo biti mrsko.

Tebe, Presveto Srce, odabirem za jedini predmet svoje ljubavi, za zaštitnika svoga života, za sigurnost svoga spasenja, za lijek protiv svoje slabosti i nestalnosti, za naknadnika svih pogrešaka svoga života i za svoje sigurno utočište na času smrti. Predobro Srce, ti budi moje opravdanje pred Bogom, svojim Ocem. U tebe stavljam sve svoje ufanje. Uništi u meni sve što bi moglo biti neugodno i protivno. Neka se tvoja čista ljubav tako utisne u moje srce, da nikada ne zaboravim na Te i da se nikada ne odijelim od tebe. Molim te zbog tvoje neizmjerne dobrote, daj da moje ime bude u tebi upisano, jer hoću živjeti i umrijeti kao tvoja službenica. Amen.

 

OSMI DAN: 2. LIPNJA

Misli Karmelskih svetaca o Srcu Isusovu:

Božanski život je ljubav: ljubav koja preplavljuje, obilata, ljubav koja se slobodno daruje, ljubav koja se miloserdno priklanja svakome potrebnom biću…koja služi svakome biću da bude ono za što ga je Otac odredio, jednom riječi: ljubav božanskoga Srca.

(sv. Edith Stein – Terezija Benedikta od Križa)

Duša, vjerna službenica Presvetog Srca

Poputprijatelja  koji uočava, pa i najmanje želje svoga prijatelja, zadrži usredotočenost na svoju dušu. Ona treba biti stalno usmjeravana na Srce Isusovo kako bi mogla naslutiti Njegove želje i Njegove nakane. Na taj ćeš način na njih moći odgovoriti odmah, točno i s ljubavlju! Ovaj će te ljubezni Učitelj često tražiti da, tijekom dana, služiš onima koji te okružuju. On će preko tvoga bližnjega ostvarivati svoju želju za pružanjem pomoći, utjehe i podrške. Tvoje će vjerno služenje iskoristiti ponajprije kao naknadu za nezahvalna stvorenja koja to odbijaju činiti.

Odgovori ponizno s ljubavlju na ovu Učiteljevu želju: preobrazi se u Njegovog vjernog prijatelja, a on će ti uzvratiti i za najmanja djela služenja učinjena na utjehu Njegovom ljubeznom Srcu.

 

O moj Učitelju! Želim ti služiti. Ići ću gdje god zatražiš, Gospodine.

LITANIJSKI  ZAZIVI  PRESVETOM SRCU ISUSOVU  II.

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože! Smiluj nam se!
Sine Otkupitelju svijeta, Bože!
Duše Sveti, Bože!
Sveto Trojstvo, jedan Bože!

Srce Isusovo, na Križu probodeno,   smiluj nam se!
Srce Isusovo, ranjeno našim grijesima,
Srce Isusovo, dubino ljubavi,
Srce Isusovo, utočište grešnika,
Srce Isusovo, žareći ognju,
Srce Isusovo, vatreni grme Duha Svetoga,
Srce Isusovo, izvore žive vode,
Srce Isusovo, toku milosti,
Srce Isusovo, svjetlo Riječi,
Srce Isusovo, novi svijetu,
Srce Isusovo, budućnosti svijeta,
Srce Isusovo, zoro radosti,
Srce Isusovo, središte svijeta,
Srce Isusovo, otvoreno za sve,
Srce Isusovo, puno ljudskosti,
Srce Isusovo, slavo Božja u čovjeku,
Srce Isusovo, koje spaja ljude,
Srce Isusovo, ponizno i blago,
Srce Isusovo, siromašno radi Oca,
Srce Isusovo, koje nasićuje gladne,
Srce Isusovo, gladno i žedno pravednosti,
Srce Isusovo, čisto kao bistri izvor,
Srce Isusovo, tvorcu Mira i Pomirenja,
Srce Isusovo, satrveno mučenjima,
Srce Isusovo, mučeno za Pravdu,
Srce Isusovo, ožalošćeno s plačućima,
Srce Isusovo, samilosno s milosrdnima,
Srce Isusovo, odmore bolesnih,
Srce Isusovo, koje brišeš sve suze,
Srce Isusovo, hrame Duha Svetoga,
Srce Isusovo, slavo sviju svetih,

Jaganjče Božji,  koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

Pomolimo se: Presveto Srce Isusovo, Ti si skrovito središte našega života, Domovine, Crkve i svijeta. Daj, Isuse, da ljubav Tvoga Presvetog Srca «koja sve sadrži» i danas bude vidljiva i vjerodostojna u suosjećanju i solidarnosti s onima koji su u nevolji. Neka nam tvojom ljubavlju bude blagoslovljena budućnost, a naša srca ispunjena mirom i nadom jer znamo da nas ljubiš i da Tvoje Srce kuca za nas. Amen.

 

DEVETI DAN: 3. LIPNJA – SVETKOVINA PRESVETOG SRCA ISUSOVA

Misli Karmelskih svetaca o Srcu Isusovu:

„Božansko Srce ne želi dio našeg srca, nego naše cijelo srce, sa svom svojom ljubavlju i cijelom voljom.“

(Bl. M. Terezija od sv. Josipa)

Duša, ljubljena učenica Presvetog Srca

Između svojih dvanaest apostola i mnoštvo učenika, Isus izdvaja jednoga prema kojem gaji posebnu ljubav. Isto tako, između svih duša koje ljubi, izabrao je tebe da budeš Njegov ljubljeni učenik. Ti si taj kome želi otkriti svoja najveća otajstva i, iznad svega, poučiti te svojoj božanskoj nauci nježnosti i poniznosti. Prihvati s poniznom zbunjenošću ovu Božju naklonost, te budi veoma pozoran na milost koja će te zahvatiti tijekom ovog dana. Nedvojbeno, Isus će ti više puta i snažno reći: “Učini se malenim!”… Malenim pred Bogom – doći ćeš pred Njega sa svom svojom ništavnosti; malenim pred svojim bližnjima – ponizi se pred njima. Budi malen i u svojim očima, zaboravljajući na ono malo dobra koje si učinio i pamteći samo vlastite nesavršenosti. To će biti tvoja vježba.

Želim ostati malen, o moj Učitelju, kako bih te više ljubio i bolje te upoznao!

 

LITANIJSKI ZAZIVI SRCU ISUSOVU

Srce Isusovo, prebistri studenče Božji, operi nas od svakoga grijeha!
Srce Isusovo, balzame dubokih rana, iscijeli našu prošlost!
Srce Isusovo, otvoreno utočište pokajnika, spasi nas od tereta krivnje!
Srce Isusovo, radi nas raspeta ljubavi, razapni nas našoj sebičnosti!
Srce Isusovo, dragovoljno lišeno svake zemaljske sile, oboružaj nas poniznošću!
Srce Isusovo, punino blagosti i milosrđa, ispuni nas svojom nježnošću!
Srce Isusovo, ranjeno našom zloćom, zagrli nas svojom dobrotom!
Srce Isusovo, ljubavi do kraja razdana, rani nas svojom velikodušnošću!
Srce Isusovo, sunce milosti i života, ogrij na svojom ljubavlju!
Srce Isusovo, živa riječi mudrosti, pouči nas svjetlom svoje Riječi!
Srce Isusovo, glase najboljega savjeta, prati nas na našim putovima!
Srce Isusovo, kraljevstvo Božje među nama, osvoji nas za sebe!
Srce Isusovo, na smrt ranjeno ljudskom mržnjom, oživi nas snagom praštanja!
Srce Isusovo, razrušitelju svih neprijateljstava, učini nas svojim prijateljima!
Srce Isusovo, boravište siromaha, zaštiti nas od suvišnih želja!
Srce Isusovo, ražareno čežnjom, razbuktaj u nama glad za Bogom!
Srce Isusovo, prepuno nježnosti, prigrli nas u svoje naručje!
Srce Isusovo, sjaju svih ljepota, obasjaj nas istinom!
Srce Isusovo, vedrino naših dana, razbistri nas za novu nadu!
Srce Isusovo, kruno neba i zemlje, ovjenčaj nas svojom slavom!
Srce Isusovo, središte svemira, privuci nas k sebi!
Srce Isusovo, probodeno Božjom sebedarnom ljubavlju, ispuni nad Duhom Svetim!

Pomolimo se: Oče Svemogući, Ti si nam u Srcu svoga Sina dao snagu i izvor novoga života. Daj da na taj izvor poniznosti možemo donijeti sve svoje slabosti, ropstva i opterećenja, kako bismo na njemu doživjeli obnovu i trajno crpili novi život za sebe i bližnje. Učini nas sposobnima da poput Marije, ponizne službenice, služimo u jednostavnosti i slobodi srca. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

Posvetna molitva Srcu Isusovu:

Presveto Srce Isusovo, Tebi posvećujem moje srce i stavljam ga potpuno u tvoju službu. Tebi prikazujem svoju dušu sa svom snagom i svoje tijelo sa svim osjećajima. Cijeli svoje život hoću upotrijebiti da Tebe ljubim, služim i Tebe slijedim. Želim biti žarkim klanjateljem svetosti Tvoje ljubavi. Sveto Srce Marijino, nakon Srca Isusova najmilije i najsavršenije Srce, budi i ti stalnim uporištem moga čašćenja i ljubavi. Nauči me, da Srce tvoga Sina tako častim, kako Ga ti sama častiš. Srce Isusovo, uzdam se u tebe! Neka dođe Kraljevstvo tvoje! Amen!

Odgovori