Duh Karmela BSI

DUH KARMELA BOŽANSKOG SRCA ISUSOVA

Pod zaštitom Karmelske Gospe želimo postići savršenu ljubav i zauvijek se nastaniti u Božanskom Srcu

Povijest naše redovničke obitelji ispisala je ljubav Božjeg Srca

KARIZMA KARMELA jest u svojoj biti i prije svega nasljedovanje i produženje Krista koji moli. Sa svima koji pripadaju Karmelu nastojimo to ostvariti po uzoru na Bl. Djevicu Mariju. Blažena Djevica Marija je za nas prauzor vjere i primjer najtješnjeg sjedinjenja s Kristom. Mi je častimo kao svoju MAJKU I KRALJICU i stavljamo svoj redovnički život pod njezinu zaštitu.

Već od svog postanka naša je Družba prožeta duhom KARMELA, duhom sv. Terezije od Isusa i naše Osnovateljice Majke Marije Terezije od sv. Josipa.

Našu Družbu KARMELIĆANKI BOŽANSKOG SRCA ISUSOVA osnovala je Majka Marija Terezija od sv. Josipa. Ona je od Duha Svetoga primila milost i zadaću da Crkvu obogati jednom kontemplativno-apostolskom redovničkom zajednicom koja će biti nadahnuta Evanđeljem.

KARIZMA NAŠE OSNOVATELJICE, Majke Marije Terezije od sv. Josipa bila je u tome da kontemplativni duh Karmela stavi u aktivnu službu neposrednog apostolata. Time je ona velikodušno odgovorila pozivu Božjem i svoga vremena. Ovo sjedinjenje molitve i služenja, naš je život i naše poslanje, naš dar Crkvi i svijetu. Ova karizma odobrena je i pravno potvrđena našim pripojenjem prvom Redu bosonogih Karmelićana.

Ali ime KARMELIĆANKE BOŽANSKOG SRCA ISUSOVA upućuje nas još dalje. U Srcu Isusovu, sjedištu ljubavi Boga i čovjeka Isusa Krista, znakovito i bitno je izražena ljubav i zadovoljština kao plod našeg nasljedovanja Krista. Po našoj ljubavi ljubav će Kristova postati vidljiva među nama. Majka Marija Terezija htjela je u našem Karmelu oživjeti štovanje Srca Isusova da dademo zadovoljštinu Božanskom Srcu Isusovu za sva krivovjerja, posebno za nijekanje Kristova božanstva.

Majka Marija Terezija od sv. Josipa htjela je osnutkom naše Družbe služiti Crkvi i obdariti svijet, povezujući međusobno kontemplativni i apostolski život, duboko osvjedočena da se kontemplacija i apostolat uzajamno i neophodno upotpunjuju. Oni imaju svoj korijen u ljubavi Kristovoj koja je izvor i temelj svakog savršenstva.
(Iz Konstitucija Karmelićanki BSI)

Nova mladica na drevnom karmelskom deblu

Grb redovničke zajednice na simboličan način omogućuje razumijevanje karizme i otkriva dio karmelske karizme. Postoji više tumačenja pojedinih elemenata grba:

Brdo Karmel: U središtu je brdo koje ima dvostruko značenje. Simbolizira brdo Karmel u Izraelu na kojem je nastao karmelski red i još važnije, „goru Gospodnju“ (Ps 24,3) odnosno dušu sjedinjenu s Bogom po molitvi i kontemplaciji. Proces preobrazbe u Krista i sjedinjenja s Kristom prikazan je kao „uspon na goru Karmel“ koji opisuje sv. Ivan od Križa.
Grb se sastoji od smeđeg i bijelog polja. Smeđa boja simbolizira poniznost, pokoru i prolaznost ovozemaljskog života, a bijela boja nebo, čistoću, svetost i savršenstvo.

Križ: Na vrhu brda je križ – simbol osobe Isusa Krista i Njegove otkupiteljske smrti za nas. Križ u središtu označava našu potrebu da sve što jesmo i što činimo usredotočimo prema Isusu Kristu i tako naš život postane kristocentričan.

Zvijezde: Zvijezde u grbu predstavljaju teologalne kreposti: vjeru, nadu i ljubav. Srebrna zvijezda smještena na dnu brda simbolizira članove karmelskog reda koji nasljedujući Isusa Krista još putuju ovom zemljom prema vrhuncima Karmela, a dvije zlatne zvijezde na bijeloj pozadini predstavljaju karmelske svece u nebu.

Kruna i 12 zvijezda: Zlatna kruna predstavlja Božje Kraljevstvo na zemlji prisutno po Isusu Kristu kojem nastojimo „služiti čistim srcem i dobrom savješću“. (Karmelsko pravilo)
Drugo značenje krune i dvanaest zvijezda otkriva marijansko obilježje Reda. Upućuju na Mariju, Majku i Kraljicu Karmela, „ženu odijevenu suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi kruna od dvanaest zvijezda“ (Otk 12,1). Njezine kreposti potiču članove Reda na nasljedovanje, a ona pak svojim posredovanjem podupire naše preobraženje u Krista. (Iz Konstitucija Karmelićanki BSI)

Ruka s mačem i natpis: Ruka proroka Ilije, ‘oca svih karmelićana’, s užarenim mačem i njegovim geslom: „Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum – Gorljivo sam revnovao za Gospodina, Boga nad vojskama“ (1 Kr 19,10) izražava proročki duh i gorljivu revnost za Gospodina.

Srce od trnja: Utemeljiteljica je dodala u grb Srce ispleteno trnjem. Predstavlja muke koje Isus proživljava u svome Mističnom Tijelu – Crkvi. Ono poziva da postanemo duše zadovoljštine Božanskom Srcu Isusovu za sve koji odbijaju Božju ljubav.