DUHOVNE VJEŽBE U ŠUTNJI

DUHOVNE VJEŽBE U ŠUTNJI

U našem samostanu Karmelićanki Božanskog Srca Isusova u Zagrebu (Vrhovec 29), od 21. do 23. rujna 2018. održat će se za punoljetne osobe duhovne vježbe u šutnji na temu “U tvojoj prisutnosti, Bože”.

Duhovne vježbe odvijaju se u ozračju karmelske duhovnosti: šutnje,  života u Božjoj prisutnosti kroz osobnu i zajedničku molitvu, svetu misu, klanjanje, ispovijed i predavanja.

Za ostale informacije i prijave, molimo javite se do do 18. rujna na adresu: s.dijana.pucko@gmail.com.

Odgovori