Duhovne vježbe za mlade u šutnji

Duhovne vježbe za mlade u šutnji

“HODOČAŠĆE U NUTRINU”

(studenti i radnička mladež, djevojke i mladići)

Duhovne vježbe odvijaju se u ambijentu šutnje i sabranosti kako bi se lakše i dublje mogao upoznavati svoj unutarnji svijet i otkrivati život u susretu s Bogom koji nas nastanjuje. 

Program se sastoji od predavanja, osobnih razmatranja, slavlja Svete mise, euharistijskih klanjanja, molitve Časoslova sa redovnicama, mogućnosti za sakaramenat Pomirenja i duhovni razgovor.
Mogu sudjelovati djevojke i mladići, studenti i radnička mladež, a nađe se ponekad i koji hrabar srednjoškolac. Važno je prepoznati u sebi potrebu za dubljim susretom s Bogom u molitvi, samoći i šutnji koje čine ozračje duhovnih vježbi.

 29.11.-1.12.2013.

Samostan sestara Karmelićanki BSI, Vrhovec 29, Zagreb

Broj sudionika je ograničen zbog uvjeta sabranosti, info i prijave do 27.11.

Kontakt: s. Maja Pavla Bašić
(smajapavla@gmail.com; inbox fb „Mladi Karmela BSI”)

Odgovori