EVO SLUŽBENICA GOSPODNJIH: redovnička slavlja

EVO SLUŽBENICA GOSPODNJIH: redovnička slavlja

POLAGANJE PRVIH REDOVNIČKIH ZAVJETA, SLAVLJE JUBILEJA I ULAZAK U NOVICIJAT

Na uočnicu svetkovine Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije, 7. prosinca, nebesa su rosila blagoslovom  nad naš samostan u Hrvatskom Leskovcu. Naime, naša s. Pija od Isusa obilježila je svoju šesdesetpetu obljetnicu redovničkog zavjetovanja. Za ovaj izniman jubilej, za njenih oko 23 725 dana posvećenih Gospodinu, uzdigla se zahvala svih sestara za život bogat ljubavlju i vjernošću, služenjem Bogu i bližnjima…

Potaknute Božjom ljubavlju, tri sestre novakinje Karmela Božanskog Srca Isusova: s. M. Suzana Terezija od žeđajućeg Srca Isusova, s. Marija Lucija od Presvete Euharistije i s. Iva Marija od Srca Isusova i Marijina, željele su se polaganjem prvih redovničkih zavjeta još tješnje sjediniti s Gospodinom, ljubiti Boga svim srcem u čistoći, prigrliti siromaštvo našega Gospodina Isusa Krista te Gospodinu prikazati dar svoje poslušnosti. U ruke s. M. Kristine, provincijalne poglavarice, zavjetovale su sestre pojedinačno Presvetom Trojstvu čistoću, siromaštvo i poslušnost. Euharistijsko slavlje predslavio je pater Stjepan Bolkovac. U svojoj je propovijedi istaknuo važnost zajedništva i predanja Božanskom Srcu Isusovu. Pozvao je sestre kao i sve nas okupljene da po sjedinjenju budemo „hodajuće Srce Isusovo“. Stoga će naše sestre odsada molitvom i djelotvornom ljubavlju prema bližnjima navještati i proslavljati onoga koji ih je pozvao, Krista Gospodina. Redovničkim zavjetovanjem sestre su se odlučnom voljom posvetile Bogu i cijelim su se srcem predale našoj redovničkoj obitelji. Kao znakove zavjetovanja primile su  križ, crnu koprenu, bijeli plašt, sv. krunicu i svijeću. Križ budi svijest da je on jedini put k svadbenoj gozbi vječnog života. Noseći crnu koprenu sestre će odsada svjedočiti svoju pripadnost Kristu i njegovoj Crkvi kojoj služe. Želju da neokaljane slijede Janje i hode s Njim u bjelini predstavlja bijeli plašt, plašt svetog proroka Ilije, koji je osobiti znak pripadnosti Karmelu. Majka i Kraljica Karmela, Djevica Marija, uvodit će sestre kroz molitvu krunice dublje u otajstva Isusova života. Primajući svijeću, sestre su primile svjetlo Kristovo kao znak svoje neumrlosti. Po završetku euharistijskog slavlja, radost ove svečanosti nastavila se u okruženju bliske rodbine i prijatelja naših novozavjetovanih sestara. Molimo Gospodina da u njihova srca ulije Duha zaručničke ljubavi, da po uzoru bl. Marije Terezije od sv. Josipa budu zagledane u Kristovo Božansko Srce, te da životom ljubavi i zadovoljštine utažuju njegovu žeđ za dušama…

U poslijepodnevnim satima ovog milosnog dana, naša redovnička zajednica imala radost ulaska u novicijat naše postulantice Lucije, koja će se odsad zvati sestra Marija Veronika. Tako će svima koje susreće doista biti sestra, a njeno novo ime označuje novost života posvećenog Bogu. Prilikom obreda primila je redovničko odijelo; habit i bijelu koprenu. Ovim činom s. Marija Veronika potvrdila je svoju odluku da želi nasljedovati Krista u duhu i karizmi Karmela Božanskog Srca Isusova. Ovo će za nju biti razdoblje pripreme za redovnički život kroz koje će učiti živjeti evanđeoske savjete čistoće, siromaštva i poslušnosti; vrijeme u kojem će imati priliku dublje upoznati sebe, zajednicu te nastaviti razvijati svoj odnos s Bogom. Želimo joj obilje Božjeg blagoslova i milosti po zagovoru Bezgrešne Djevice, da bi zajedno sa sv. Elizabetom od Trojstva mogla reći: „Svaki dan On čini da imam iskustvo kako je divno biti Njegova, i moje zvanje karmelićanke sve me više potiče na klanjanje i zahvalnost.“

    Sorry, photo gallery is empty.

 

Odgovori