Gospa Karmelska – meditacija uz pripravu za blagdan

Gospa Karmelska – meditacija uz pripravu za blagdan

 

 U trodnevnici smo pred svetkovinu Karmelske  Gospe koja nas štiti po svetom škapularu.  Sa željom novih rasplamsaja zahvalne ljubavi prema Kristovoj Majci donosimo progodna razmišljanja kao pripravu za ovaj blagdan. 

  

Isus – najveći uzor ljubavi prema Mariji

 Primjer sam vam dao…“

 

Pobožnost prema Blaženoj Djevici je nešto tako veliko i ugodno Isusu i njegovoj

Majci da se ne možemo zadovoljiti s prosječnom, čak niti samo dobrom mjerom…

 Znaš li koja je pobožnost prema Mariji najsavršenija?

 Ona koju nas Krist treba naučiti : da budemo dionici Njegove vlastite sinovske

odanosti prema njegovoj Majci.

 Savršenstvo učenika je da budu kao njihov učitelj. Isus iz Nazareta je svojim

učenicima dao primjer da čine ono što je i On.

 Da bismo razumjeli Njegovu sinovsku odanost prema Mariji, treba ponajprije

shvatiti da to što je Isus bio Sin Marijin, bio je to stoga jer je sâm htio. Ništa nije učinio

slučajno. Kada je odlučio spasiti čovječanstvo i dati zadovoljštinu Slavi svoga Oca,

bezbrojni su se putovi pred Njim otvarali. No, on je odabrao Marijin put.

 Slobodno je i promišljeno stvorio Mariju da bi Ona bila njegovom Majkom

  jer Nje ne bi bilo da joj Isus nije htio povjeriti tu službu;

 Slobodno i promišljeno stvorio ju onakvom kakva jest da Ga zatim Ona učini

onakvim kakav jest: Njezino dijete, biće svoje Majke od koje je želio imati

sve svoje čovještvo…

 Htio je da ga Ona njeguje i odgaja, htio je biti joj podložan…

 Od vječnosti Sin Božji misli na Nju i ljubi je,

 jer od sve vječnosti vidi u Njoj svoju buduću Majku…

 Iz ljubavi prema Njoj ispunja je povlasticama,

  od kojih svaka nadmašuje ono što je učinio za ostala stvorenja,

  i Njoj za ljubav prekida prirodne zakone koji pogađaju ostale ljude:

  čini je neokaljanom u njenom začeću, slobodnom od svake požude, punom

milosti, uvijek Djevicom, slavnom u njenom tijelu…

 Došavši na zemlju da otkupi ljudski rod, trideset godina svoga života daje Mariji,

a tri godine ostalom čovječanstvo što mu ga je Otac povjerio.

 Otkupitelj  je odlučio da Ona bude Suotkupiteljica i

 sudjeluje u Njegovom poslanju.

 Želio je da i na Nebu njegova Majka bude združena s Njim; kao što je On naime

zagovornik kod Oca, da Ona bude zagovornica kod svog Sina: da ljudima dijeli milosti

koje je zajedno s Njim prodonijela da ih zadobiju.

 Jer u Nebu, kao i na zemlji, Isus je njezin Sin i neizmjernom darežljivošću

nagrađuje ono što je za vrijeme zemaljskog života Kristu činila i trpjela.

 Isus živi  u svojoj Crkvi – svom Otajstvenom Tijelu koju vodi Duh Sveti.

  Ono što Njegova Crkva čini – Krist čini.

 Ono što Crkva čini za Mariju, to sam Isus čini za svoju Majku: ljubav i različiti

oblici pobožnosti, proglašavanje njenih povlastica, ustanovljenja svetkovina i pobožnost

njoj u čast, odobravanjem bratovština i zajednica koje se stavljaju pod njenu zaštitu i

žele nasljedovati Njene krjeposti…Sve to je veličajno, ali ipak slabo  očitivanje Isusove

nesporedive sinovske odanosti prema Njegovoj Majci.

 Poželi stoga da te Isus pridruži toj svojoj sinovskoj odanosti i nauči te ljubiti

Njegovu Majku.

 (prema: E. Neubert-u)

Odgovori