Isusova Majka – tvoja Majka

Isusova Majka – tvoja Majka

(Meditacija uz pripravu za blagdan Karmelske Gospe – 2. dio)

 

Mnogi misle da je Marija njihova Majka jedino po riječima

što ih je Isus izgovorio prije nego je izdahnuo kada je,  gledajući pod križem svoju

Majku i ljubljenog učenika rekao Mariji: „Ženo, evo ti sina“; a Ivanu: „Evo ti Majke.“

Te su riječi mogle povjeriti Mariji poslanje

i stvoriti u njoj raspoloženje slično majčinskome;

međutim kad bi njeno majčinstvo ovisilo samo o tim riječima,

to bio bilo tek majčinstvo posvojenja.

No, Marija je prava majka u nadnaravnom smislu.

Ona je žena koja nam daje život – najizvrsniji život.

Ona nam je naime taj život dala u Nazaretu, na Kalvariji i u našem krštenju.

U Nazaretu nas je „začela“ začevši Isusa. U trenutku kada je trebala odgovoriti anđelu

Gabrijelu, znala je da njen „Da“ daruje nam život,

a „Ne“ bi nas ostavio zauvijek duhovno mrtve.

Ona je rekla „Da“ zato da ti živiš.

Pristavši darovati život Isusu – Otkupitelju, ona je pristala da ga i tebi daruje.

Postavši Isusovom majkom, postala je i tvojom.

Od tog trenutka, u nakanama Božjim i u njenim nakanama

– jer je ona nazrijevala nakane Božje i svom dušom pristajala uz njih

– ti si bio članom Kristova otajstvena tijela.

Krist mu je Glava, a ti njegov ud. Zajedno, premda na drugačiji način, Marija nas je nosila

u svom majčinskom krilu jer udovi i Glava nisu razdijeljeni.

Na Kalvariji, ona te je rodila prikazavši se kao žrtva za te.

Tvoje je oslobođenje od grijeha i od smrti bilo dovršeno tek na Golgoti.

Marija je Svog Sina začela za žrtvu; hranila Ga i odgajala za nju;

u posljednjem trenutku na Klavariji prikazala Ga je Ocu za naše spasenje, odrekavši se –

nama za ljubav – svojih Majčinskih prava na svog Sina.

Porodila nas je u najmućnijoj boli.

U tom se trenutku dovršilo Njneo majčinstvo s obzirom na te.

I zato je u tom trenutku Isus htio proglasiti njeno majčinstvo povjerivši

Mariju Ivanu, a Ivana Mariji.

Njegove riječi nisu stvorile to majčinstvo, one su ga očitovale, potvrdile i dovršile u

najsvečanijem času Kristova života,

u času kad je Njegova Majka postavši potpuno tvojom Majklom bila najsposobnija da

razumije svoje majčinsko poslanje.

Pri tvome krštenju Marija ti daje život, ne kao u praslici – na Kalvariji, nego u stvarnosti.

Tvoja zemaljska majka dala je život tijelu.

No, da bi došao k božanskom – vječnom životu potrebna ti je krsna milost ulivena na krstionici.

Ovu ti je posvetnu milost Marija pribavila, Ona bez koje nikakva milost nije dana.

Da bi te rodila, dala je neusporedivo više nego tvoja zemaljska majka:

neizrecive patnje i život Isusa koji joj je bio beskrajno miliji od vlastita života.

Ona nastavlja za vrijeme čitavog tvog života baviti se tobom.

Ljubi te ljubavklju koja nadmašuje snagom i čistoćom ljubav

svih majki prema njihovoj djeci.

Ti ćeš uvijek biti njeno „dijete koga ona iznovice rađa, dok Krist ne bude u tebi oblikovan.“

Odgovori