Literatura i multimedija o Utemeljiteljici

SPISI BL. M. TEREZIJE OD SV. JOSIPA

Autobiografski zapisi i povijest
Karmela Božanskoga Srca Isusova

Životopisi svetaca zacijelo spadaju u najčitaniju i duhovno najplodonosniju literaturu. Ova knjiga otkriva vjernu zrcalnu sliku odabrane Božje duše koju je On od djetinjstva pripremao za osobito poslanje u Crkvi i svijetu. Pročitavši ove autobiografske zapise za vrijeme svoga sužanjstva u Krašiću, bl. Alojzije Stepinac je rekao: „Ovakve biografije još nisam čitao. Koliko je ta duša pretrpjela, to je gotovo neizrecivo. Ja to ne bih mogao podnijeti. Svakako velika mi je utjeha u ovoj patnji, kad gledam, koliko je ta Božja službenica znala i htjela trpjeti.“

PROBUDIMO SE U BOGU!
Izbor iz pisama

U svojoj pisanoj riječi, Marija Terezija Tauscher nam je ostavila dio svoje nutrine, spoznaju Boga do koje je došla, rasvjetljenja koja je primila, nadahnuća koja je otkrivala svjetlom Duha Svetoga. Njena pisma nam otkrivaju osobu majčinskog srca, brižnu i zauzetu, odlučnu i temperamentnu, suosjećajnu i hrabru čije se sve čežnje usredotočuju kako bi ljubila Boga, Crkvu i bližnje.

Literatura o životu i duhovnosti Utemeljiteljice

P. Miljenko Sušac, s.m.m.
PONIZNOST I LJUBAV – PUT DUHOVNOGA RASTA

Knjiga osvjetljava i prikazuje Blaženicu u njenoj ulozi koja do sada nije bila prikazana na dostatan način i stručno teološki pristup: kao učiteljicu duhovnog života i odgajateljicu za svetost. Pater Miljenko Sušac koji je spise Utemeljiteljice pomno proučio i upoznao, kao vrsni poznavatelj duhovne teologije opisao je i prikazao njen lik koji je zasjao u još jačem svjetlu i progovorio u još glasnijoj poruci. Blaženičina duhovna nauka je istodobno jednostavna, lijepa i duboka te će zacijelo očarati srca mnogih koji traže istinsku i vjerodostojnu duhovnost. Riječ je o nauci koja je genijalna sinteza karmelske duhovnosti te duhovnosti Srca Isusova. Po broju Blaženičinih tekstova knjiga bi se s pravom mogla nazvati komentirana antologija. Pisana je na čitateljima pristupačan način te je stoga prikladna kao priručnik duhovnosti pojedinim osobama, ali i za rad s grupama u susretima koji se odnose na spomenutu tematiku.

S. Maria Assunta Windisch
DVIJE LJUBAVI U JEDNOM IMENU

Ova knjiga donosi svjedočanstvo vjerne utemeljiteljičine suradnice – Marije Terezije od sv. Petra (Demetz) koja je imala milost dugi niz godina živjeti uz bl. Utemeljiteljicu Karmela BSI. U prvom dijelu knjige nalaze se dragocjena sjećanja koja pružaju nove podatke o životu i djelu M. Terezije od sv. Josipa. U drugom dijelu knjige ona iscrpnije opisuje povijest osnutka Družbe u Hrvatskoj koji je njoj osobno povjerila i ustrajnim poticajima požurivala Blaženica. Stranice ove knjige otkrivaju dvije velike ljubavi M. Terezije Tauscher koje je nosila u srcu te ih objedinila u imenu Družbe koju je osnovala: Karmel i Srce Isusovo. No, dvije ljubavi u jednom imenu odnose se i na Karmel BSI i hrvatsku zemlju u koju je žarko željela dovesti sestre svoje Družbe.

Mihály Szentmártoni, DI
NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA
Psihološki i duhovni profil

Pater Szentmártoni, vrsan psiholog, analizirao je duhovni lik M. Terezije Tauscher sa psihološkog motrišta. Svojim originalnim stilom stapanja u skladnu cjelinu psihološke i teološke analize, autor je stvorio vrlo zanimljivu i vrijednu studiju o usponu duše Utemeljiteljice Karmela BSI do njenog sjedinjenja s Bogom.

 

 

LJUBAV NAS JE POZVALA

Ovaj zbornik radova o bl. M. Tereziji od sv. Josipa donosi razrađene izabrane teme nekoliko autorica/autora koje omogućuju bolje razumijevanje njenog života i djelatnosti te socijalne, crkvene i duhovne prilike njezina vremena.

 

STOLJETNI HOD S KARMELSKIM PLAŠTEM

U knjizi su osvjetljeni neki vidovi duhovnosti i povijesti Karmela Božanskog Srca Isusova. U nju su uvrštene četiri teme koje se međusobno nadovezuju, jedna drugu nadopunjuju, te se može otkriti nešto od duhovnog bogatstva Utemeljiteljičine duše i Družbe koju je osnovala.

OSTALA NAŠA IZDANJA

MOLITVENIK
bl. M. Tereziji od sv. Josipa

Molitvenik je zamišljen kao priručnik za širenje štovanja Blaženice. Na početku molitvenika nalaze se molitve same Utemeljiteljice Karmela BSI. Moleći njezinim načinom naslućujemo njen molitveni duh koji nas potiče na veću ljubav prema Bogu. Preostali dijelovi molitvenika obuhvaćaju molitve upućene Blaženici sa željom da nas zagovara kod Boga u različitim potrebama. Molitvenik je priredio p. Miljenko Sušac, s.m.m.

S KARMELA NA GOLGOTU
križni put

Pobožnost križnog puta jedna je od najraširenijih kršćanskih molitava i pobožnosti. U njoj vjernik u mislima i duhu nastoji se približiti Kristu Patniku razmišljajući o njegovim osjećajima, fizičkom, psihičkom i duhovnom stanju u posljednjim dragocjenim satima Njegova ovozemaljskog života. Ovakvo približavanje Kristovu čovještvu i poniranje u otajstvo Njegove Muke posebnost je karmelske duhovnosti. Mnogi su karmelski sveci obogaćivali svoju nutrinu razmatranjem Isusove Muke. Razmatranja ovog križnog puta prožeta su tom duhovnošću, željom i molitvom da se u životu i duši čitatelja – molitelja ostvari punina ljubavi koju nam je očitovao naš Raspeti i Uskrsli Gospodin.

LJUBAV KAO VATROMET
slikovnica

Autorica teksta: Brankica Blažević
Ilustracije: Alma Orlić

Slikovnica o Mariji Tereziji Tauscher, njezinom životu, radu, osebujnoj duhovnosti, a posebice o njenoj ljubavi prema djetetu koja traje i danas kroz djelovanje njenih duhovnih kćeri diljem svijeta.

Ukoliko želite nabaviti neku od navedenih knjiga, molimo:

nazovite na broj telefona 01/6578-450
ili pišite na adresu Samostan Karmelićanki BSI, Leskovački brijeg 15, 10251 Hrvatski Leskovac ili na e-mail adresu sv.josip.leskovac@gmail.com.

<<Više o karmelskoj literaturi.>>

MULTIMEDIJA

Pjesme Karmela BSI

Zbor Karmelićanki BSI “Karmelski izvor” izdao je CD s pjesmama bl. Utemeljiteljici. Autori tekstova su sestre Karmelićanke BSI te poznati tekstopisci, glazbeni stručnjaci i skladatelji duhovne glazbe. Pjesme odišu raznolikošću stilova, a nadahnuće im je lik i djelo M. Terezije od sv. Josipa. Ovdje donosimo popis pjesama od kojih su neke dostupne i na našem youtube kanalu:

01 Geslo, Glazba: mo. Anđelko Igrec
02 Karmelska himna, Stihovi: s. Leticija Marić; Glazba: Čedo Antolić
03 Primi žrtvu, Stihovi: Bl. Marija Terezija od sv. Josipa; Glazba: Čedo Antolić
04 Uvijek Boga hvalite, Stihovi i glazba: s. Anica Marija Cvitković
05 Putem ljubavi, Stihovi: don A. Mateljan; Glazba: mo. Š. Marović
06 Na tvom grobu, Stihovi: Iva Marić; Glazba: mo. M. Martinjak
07 Poziv Božji, Stihovi: s. Mihaela Prekpaljaj; Glazba: mo. Anđelko Igrec
08 Goruća čežnja, Stihovi i glazba: don Anđelko Kačunko
09 Uzore sveti, Stihovi i glazba: don Ivo Šutalo
10 Tvoje dijete, Stihovi: s. Mihaela Prekpaljaj; Glazba: mo. Anđelko Igrec
11 Tvoju pjesmu pjevamo, Stihovi: s. Leticija Marić; Glazba: Luka Balvan
12 Duša daj mi, Stihovi: Bl. Marija Terezija od sv. Josipa; Glazba: don Ivo Šutalo
13 Službenice Božja, Stihovi: s. Leticija Marić; Glazba: don Ivo Šutalo

Karmelskoj pjesmarici možete pronaći note i videozapise navedenih pjesama te preostale pjesme našoj bl. Majci Mariji Tereziji od sv. Josipa.

Dokumentarni film: Bl. Marija Terezija od svetog Josipa