Marijina prisutnost u Karmelu

“Evo ti Majke!” (usp. Iv 19,27)

Prihvaćamo s ljubavlju Isusovu oporuku s Kalvarije i častimo Mariju kao svoju Majku i Kraljicu.

Kristova Majka se u Karmelskom Redu na osobit način voli i časti. Blažena Djevica Marija je naime, svakako jedan od najvećih darova što smo ih od Boga dobili u zajedništvu s Crkvom. Ona je bitan dio baštine Karmela. Glavni naslovi po kojima Karmel motri i časti Mariju su: Majka, Zaštitnica, Sestra i Uzor.

U riječi „Majka“ sadržan je ključni pojam naše baštine, tj. odnos s Marijom kao njenih sinova i kćeri. Kroz mnoga stoljeća Karmelska liturgija je pokazivala posebnu sklonost za evanđeosku scenu podno Križa (Iv 19,25-27), gdje Marija „postaje Majka združena s njegovim prinosom i dana svim ljudima u izručenju, u kojem Ju je sam Isus dao svom ljubljenom učeniku“. Promatrajući Mariju kao Majku ohrabreni smo razmišljati o našem odnosu prema njoj: ona se za nas brine kao Majka; mi je volimo i poštivamo kao sinovi i kćeri. Štoviše, gledajući u Mariju kao u našu Majku pogled nam ide dalje, k njenom Božanskom Sinu u čijoj podložnosti živimo. U svijetu s tako puno nemira i dekadencije ljepote, pozvani smo svoj pogled upraviti i odmoriti na kontemplaciji Marijine ljepote, jer je ona Božji „znak naklonosti Crkvi na njenom početku i obećanje njenog usavršenja kao Zaručnice Kristove, blistajuće ljepote“.

Naslov „Zaštitnice Karmela“ ima svoju dugu povijest u Redu. Posveta Mariji prve kapelice na Gori Karmelu siguran je znak njenog patronata, koji u feudalnim vremenima označava uzajamnost odnosa i služenja. Prelaskom u Europu, počevši od negdje 1230. godine pa kroz slijedećih 150 godina, opstanak Karmela je bio veoma upitan. Za to vrijeme učili su karmelićani uzdati se u Marijinu pomoć i zaštitu te je sam opstanak Reda bio Njoj povjeren. Krajem 13. stoljeća nailazimo na misao da je Karmelski Red i nastao posebno radi slave i časti Marijine. Sadržaj pojma patronata dio je bogatstva našeg marijanskog života. Patronat pretpostavlja uzajaman odnos. S naše strane svjesni smo Marijine pažnje za Crkvu, za Karmel i za nas same. I to u nama budi povjerenje i pouzdanje. Tako nas patronat potiče da odgovorimo štovanjem, služenjem i ljubavlju prema našoj Majci i Zaštitnici. Ta se povezanost s Marijom posebno očituje preko karmelskog škapulara.

Kad su karmelićani prešli s Gore Karmela u Europu, nazvali su ih Braćom Blažene Djevice Marije od Gore Karmela. Ovaj naslov sadrži u sebi ideju Marijine nježne skrbi, i onu posebnost bliskog odnosa između karmelićana i Majke Božje. Predstavlja nam Mariju kao stariju sestru – uzor učenice Isusa Krista koja nas prethodi i predvodi na putu sazrijevanja vjere. Marija kao uzor učeništva poznata je od najstarijih vremena Crkve. Prisutna je i u svim razdobljima Karmela. S vremenom se ta svijest o povezanosti Marije i Karmela razvila i u umjetničkim djelima, tako da su Mariju prikazivali odjevenu u karmelsko redovničko odijelo. Marija je uzor karmelićankama i karmelićanima osobito kao Prečista Djevica. Bijeli plašt koji karmelićanke i karmelićani odijevaju znak je našeg nasljedovanja Marije. Poznata posveta karmelićana Bezgrešnom Začeću i njihova obrana ove istine, također su dio Karmelske ljubavi prema Djevici. Ali njena čistoća nije samo usko ograničena na celibat ili čistoću. Marija je čista jer je nepodijeljena srca, potpuno otvorena za Boga – najuzvišeniji model za posvećenje Bogu. Marija je savršeno zrcalo kontemplativnog ideala i uzor poslušnosti Duhu Svetom.

Naš Bogu posvećeni život gleda u Mariji uzvišeni uzor posvećenja Ocu, sjedinjenja sa Sinom i poslušnosti Duhu, sa sviješću da prionuti uz Krista znači usvojiti i način Marijina života. Ona nas uči voljeti, nasljedovati i častiti Isusa, našeg Spasitelja i služiti bližnjima. Brojni sveci Karmelskog Reda su znak kako Marija dovodi do savršene ljubavi prema Bogu one koji se Njoj povjere srcem djeteta.

Naša Gospa ima običaj dijeliti milosti onima koji se žele uteći pod njeno okrilje… Gospodinu je vrlo draga svaka služba koja se iskazuje Njegovoj Majci.

sv. Terezija Avilska

Preslavna djevica, naša Gospa, bila je od početka uzdignuta na najviši stupanj sjedinjenja i zato nikad nije imala utisnut u dušu nikakav oblik stvorenja koje bi je pokretalo na djelovanje, nego su njezini pokreti uvijek bili vođeni od Duha Svetoga.

sv. Ivan od Križa

Presveta Djevica nema Presvetu Djevicu da je ljubi. Ona nije tako sretna kao mi!… O Marijo, kad bih ja bila Kraljica neba, a Ti da si Terezija voljela bih biti Terezija, da bih Ti bila Kraljica neba.

sv. Terezija od Djeteta Isusa i sv. Lica

Blagoslovi nas, Djevice Marijo, Majko suosjećanja, Odvjetnice i Utjeho svima koji se pouzdaju u tebe!… Majko Milosrđa, daruj nam snagu protiv neprijatelja naših duša, i tako ćemo po tvojoj pomoći uvijek pobijediti.

sv. Terezija Margareta od Presvetog Srca Isusova (Redi)

Ti si se, moja nebeska Kraljice, spustila do mene da pripraviš moju dušu za svoga Sina, mog Božanskog Otkupitelja… O moja Majko! Gdje da naučimo ljubiti Tvoga Božanskog Sina, svoga Spasitelja i Otkupitelja, ako ne na Tvojim rukama i na Tvome srcu? Tko ga je tako ljubio kao Ti? Tko ga je tako poznavao kao Ti? Tko ga je tako razumio kao Ti? O moja predivna Majko, Tebe da ja ne ljubim? O da, žarko te ljubim!

bl. Marija Terezija od sv. Josipa (Tauscher)

Plačem od radosti misleći da je ovo tako prozračno i sjajno stvorenje, moja Majka. Veselim se njezinoj ljepoti kao dijete koje ljubi svoju majku i imam vrlo duboku sklonost prema njoj, stoga sam je uzela za čuvaricu i Kraljicu svoje duše…Ona, Bezgrješna Djevica dala mi je karmelsko odijelo i ja je molim da me obuče u onu haljinu od najljepšeg platna kojim se ukrašava zaručnica kad polazi na svadbenu gozbu Jaganjčevu.

sv. Elizabeta od Presvetog Trojstva

Pogled na Majku Božju mora nam biti putokazom. Marija na svadbi u Kani: njezin tihi prodorni pogled nadgleda sve i otkriva gdje nešto nedostaje. I preije nego je bilo tko opazio, prije nego se ispriječila neprilika, pribavila je pomoć. Ona nalazi sredstva i putove, daje potrebne upute, sve sasvim tiho, nenametljivo… Kad bi svaka žena bila slika Majke Božje, svaka sponsa Christi (zaručnica Kristova), svaka apostol Božanskog srca – ispunila bi tad svoje žensko zvanje, bez obzira u kojim okolnostima živjela i kakva vanjska djelatnost ispunjavala njezin život.

sv. Edith Stein – Terezija Benedikta od Križa

Moje zrcalo mora biti Marija. Budući da sam njezina kćerka, moram joj biti slična i tako ću postati slična Isusu.

sv. Terezija od Isusa de los Andes (Juanita Solar)

Marija se za nas brine bolje od najbolje majke.

sv. Mariam od Raspetog Isusa (Baouardy)

sv. Edith Stein – Terezija Benedikta od Križa

Ako se želimo suobličiti Mariji i sjediniti se s Bogom slijedeći njezin primjer očito je da trebamo biti druge Marije. Moramo dopustiti Mariji da živi u nama. Ona ne bi smjela biti izvan nas nego bi naš život trebao biti toliko sličan njezinom da živimo sa, u, kroz i za Mariju.

bl. Tito Brandsma

Uzet ću Mariju kao uzor svojega života: upravit ću svoj pogled u tu nebesku Majku, zazivat ću je s djetinjom nježnošću, čvrstom voljom, poniznim srcem… Karmel je cvijet Marije, njena Kuća. Majka Božja je ona koja daje cvijet svoga života – Isusa – našim dušama.

bl. Marija Josipa od Raspetog Isusa (Cataneo)

Željela bih biti “Marija” u minijaturi: željela bih biti Marija za Isusa! Uzevši njezino Srce da ga u njega sklonim. Prema Njemu – Hostiji htjela bih imati svu Marijinu pažnju i brižljivu nježnost. Kod Njega bih htjela preuzeti njezino mjesto.

bl. Marija Candida od sv. Euharistije