NAŠ ŽIVOT PO EVANĐEOSKIM SAVJETIMA

Redovnički poziv ukorijenjen je u sv. Krštenju i sv. Potvrdi. Iz krštenja proizlazi poziv na svetost u nasljedovanju Isusa i Njegove ljubavi prema Ocu i ljudima. Isus poziva svakoga da stupi u Njegovo kraljevstvo: „Dođite k meni svi!ˮ (Mt 11, 28). No, neke od svojih učenika poziva ne samo da prihvate Božje kraljevstvo u vlastitu životu, nego i da cijeli svoj život stave u Njegovu službu i spasenjsko poslanje: „Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!ˮ (Mk 1, 17). Naime, vjernost krštenju znači u vjeri i djetinjem povjerenju gledati prema Ocu da bi se spoznala Njegova volja u vlastitu životu. Isus Krist, Božji Sin, postao je čovjekom da nam objavi Božju ljubav i Njegovo očinstvo i pozove čovjeka u zajedništvo s Njim. Ovim posebnim zvanjem i naročitim darom Duha, krsno posvećenje se potpunije izražava u radikalnom nasljedovanju Krista zavjetovanjem triju evanđeoskih savjeta: čistoće, siromaštva i poslušnosti. Redovničko zavjetovanje je svjesni odgovor na osobite darove i Gospodinov poziv da promičemo slavu Božju i dademo svjedočanstvo Njegove ljubavi. Božja nas je ljubav pozvala. Svojim odgovorom želimo biti slobodne za Gospodina i raspoložive za Njegov nalog.  Na taj se način posve posvećujemo Bogu. Evanđeoski savjeti zahvaćaju ljudsku osobu na trima bitnim razinama njezina života i odnosa: osjećaj, posjedovanje i moć. Dragovoljno prihvaćeni i življeni, oni promiču osobni rast na planu duhovne slobode, te čistoće srca i ljubavi. Osposobljavaju redovnicu za život što ga je sebi odabrao Krist Gospodin i prigrlila Njegova Majka Djevica.

BOGU POSVEĆENA ČISTOĆA je odgovor  na darovanu ljubav Kristova Srca. Unutar Crkve koja je Zaručnica Kristova pozvane smo ostvariti zaručnički odnos: Krist – Crkva. Po ovom zavjetu ulažemo sve svoje snage, sposobnosti, darove i osjećaje u radikalno nasljedovanje Krista. Mistični odnos ljubavi s Kristom Zaručnikom iskustveno su živjeli naši karmelski sveci i to je prepoznatljiv put karmelske duhovnosti. Majka utemeljiteljica nas oduševljeno potiče da Bogu koji je pun ljubavi treba pripadati cijelo naše srce. To je ono što On najviše traži – našu ljubav i sve drugo što Mu ponudimo manje je vrijedno.

EVANĐEOSKO SIROMAŠTVO jest samo po sebi vrijednost budući da nasljedovanje siromašnog Krista upućuje na prvo od Blaženstava iz Isusovog govora na gori. Krist je sama sebe osiromašio da nas svojim siromaštvom obogati. On nas poziva da postignemo blaženstvo siromašnih, stvaljajući svoje pouzdanje u Oca i prinoseći sebe da nastavimo Kristovo siromaštvo i Njegovu osobitu ljubav prema siromasima. Pounutrašnjeno življenje siromaštva oslobađa od robovanja stvarima i lažnim potrebama potrošačkog društva i daje ponovno otkrivanje Krista koji je jedino bogatstvo za koje uistinu vrijedi živjeti. Siromaštvo radi Kraljevstva nebeskoga iziskuje da se osobodimo želje i težnje za posjedovanjem, utjecajem i užitkom koje bi opterećivalo naše srce. Samo u takvoj slobodi možemo primiti u sebe puninu Božje ljubavi te Njemu i ljudima služiti.

ZAVJET POSLUŠNOSTI također se temelji na rječima i djelima našega Gospodina koji se s velikom ljubavlju podvrgao volji svoga Oca. Cijeli Njegov život bio je svjedočanstvo poslušnosti Ocu. Njegova raspoloživost pokazala se osobito u tome što je bio pažljiv i otvoren za potrebe i želje ljudi. Zavjet poslušnosti kao nasljedovanje Kristove poslušnosti otkriva nam tajnu ljudske slobode kao hod poslušnosti prema Ocu u sinovskom povjerenju. To znači u vjeri tražiti dobrohotnu Božju volju kroz osluškivanje poticaja Duha i poslušnost poglavarima. Na taj način se trudimo dozrijeti do slobode i zrelosti punine dobi Kristove. Bog želi naše puno ostvarenje i slobodan odgovor kako bi od nas učinio oruđe svoje božanske ljubavi. Usred svijeta koji se bori za slobodu, nastojimo dati svjedočanstvo prave slobode u Kristu, one slobode koja je u ljubavi usmjerena na ispunjavanje volje Božje.

NAŠ MOLITVENI ŽIVOT

Naš Gospodin poziva svoje nasljedovatelje i prijatelje da mole bez prestanka. Mi želimo slijediti taj poziv. Karizma Karmela je nasljedovanje i produženje Krista koji moli. Stoga, Duh Karmela je duh sabranosti, pažljivosti na Božju prisutnost, duh molitve, askeze, šutnje, povezanosti srca s Bogom koji vode sjedinjenju s Njim. Našu terezijansku karizmu gledamo kao težnju sjedinjenja s Bogom po životu u kojem molitva, napose unutarnja – kontemplativna molitva, zauzima prvotno mjesto. Što je življa naša povezanost s Bogom, tim više plodova donosi. Stoga smatramo našu molitvu apostolatom za cijeli svijet. Često slušamo riječ Božju i razmatramo Kristovu ljubav koja nam se očituje u tajnama Njegova života i odražava se u životu ljudi. Sa svima koji pripadaju Karmelu nastojimo to ostvariti po uzoru na Blaženu Djevicu Mariju.

liturgijskoj molitvi časoslova sastajemo se kao zajednica četiri puta na dan. To je molitva koju Krist sjedinjen sa svojim vjernicima upravlja Ocu, to je glas zaručnice koja razgovara sa svojim Zaručnikom. Dok u različitim časovima dana prinosimo hvalu Bogu, združujemo se s onom pjesmom i čašćenjem Boga što se po sve vijeke ori u nebeskom dvoru… Osim hvale, u liturgiji iznosimo molitve i prošnje za spasenje svega svijeta. Na taj način naše zajednica vrši svoju službu duhovne majke prema dušama.

NAŠ APOSTOLAT

Sudjelovanje u spasiteljskom poslanju Crkve, naša je Utemeljiteljica preuzela iz terezijanskog Karmela i nama ga ostavila u obnovljenom obliku, obogativši ga preuzimanjem vanjskog apostolatskog rada. Ona je htjela služiti Kristu u djeci, u starijim osobama, siromasima i osamljenima. Zato je apostolsko i karitativno zalaganje, kao izraz ljubavi i brige Crkve za ljude, sastavni dio redovničkog života u Karmelu Božanskog Srca. Mi smatramo naš apostolat našim osobnim i zajedničkim sudjelovanjem u poslanju našega Gospodina: ljudima našega vremena otkriti ljubav nebeskog Oca.

Ovo je Karmel čija se vrata klauzure otvaraju kako bi sestre obuzete Kristovom ljubavlju postale majke duša nezbrinute djece, beskućnika, siromaha, osoba potrebitih duhovnih i tjelesnih djela milosrđa…

 

NAŠ ZAJEDNIČKI ŽIVOT

Kao karizmu našeg redovničkog života smatramo zajednički život u obiteljskom duhu,  kako nam ga je predala naša Utemeljiteljica. Sve smo pozvane k istom cilju, idemo zajedničkim putem Bogu. Nastojimo svoje zajednice učiniti vjerodostojnim mjestima evanđelja. U zajednici nalazimo život, potporu, radost, ohrabrenje, iskustvo primanja i darivanja, duhovnog blaga zajedništa. Živjeti u obiteljskom duhu sestrinskog zajedništva znači otkriti i razviti darove kojima nas je Bog obdario, diviti se Božjem djelovanju u životima bližnjih.
JEDAN DAN U ŽIVOTU KARMELIĆANKE BSI
 
 
 
Vi me pitate čime se bavim u Karmelu. Mogla bih vam odgovoriti da za karmelićanku postoji samo jedno: „ljubiti, moliti“… Ona mora, izručujući se sva ljubavi, baviti se time da vrši volju Onoga koji je prvi činio te stvari da bio nam dao primjer… Čini mi se da je u Karmelu tako jednostavno živjeti iz ljubavi. Od jutra do večeri (redovničko) Pravilo je tu koje nam od trenutka do trenutka izražava volju dragoga Boga.

Sv. Elizabeta od Presvetog Trojstva

6.00    Ustajanje
Za nas svaki novi dan koji nam daruje Gospodin započinje znakom sv. Križa i kratkom posvetnom molitvom kojom prikazujemo Gospodinu po Mariji same sebe te molitve i djela novog dana. U Karmelu na taj način i jedan običan dan postaje svetkovina Božje Prisutnosti.

6.30    Jutarnja molitva Božanskog časoslova
Kao zajednica dolazimo pred Gospodina da bismo u ime svih i za sve duše hvalile i slavile Gospodina. To je molitva koju Krist sjedinjen sa svojim vjernicima upravlja Ocu, to je glas zaručnice koja razgovara sa svojim Zaručnikom. Iznosimo također molitve i prošnje za spasenje svega svijeta. Na taj način naše zajednica vrši svoju službu duhovne majke prema dušama.

7.00    Sveta Misa
Sveta Euharistija je savez ljubavi Kristove te je stoga izvor i vrhunac cijelog našeg kršćanskog i redovničkog života. U njoj se združujemo s potpunom žrtvom koju je naš Gospodin prinio Ocu. Time duhovno povezujemo naše osobno predanje, naš život po zavjetima, molitvu, pokoru i apostolski rad.

7.30 – 8.00    Nutarnja molitva (meditacija)
U Karmelu nutarnja molitva zauzima istaknuto značenje. To je vrijeme koje nam nudi mogućnost susreta s Bogom, kada usmjeravamo svoju pogled i ljubav prema Onome za koga znamo da nas ljubi i koji nikada ne sklanja svoga pogleda s nas.

8.00    Doručak koji se blaguje u šutnji.

8.30 – 9.00    Duhovno štivo
Ono je važan stup u kontemplativnom životu koji nam daje snažan poticaj i svjetlo na našem putu prema Bogu.

9.00 – 11.30    Vrijeme u radu i/ili izravnom apostolatu
Svaka sestra ima svoju dužnost u skladu sa sposobnostima i potrebama zajednice. Sporedno je kakav posao sestra radi jer sve želimo činiti iz ljubavi prema Bogu, bližnjima i za spašavanje duša. I za vrijeme posla nastojimo živjeti u Božjoj Prisutnosti, usmjeriti svoje misli, srce i molitvene zazive prema Gospodinu.

11.30 – 12.00    Zajednica se u sredini dana okuplja na molitvu Srednjeg časa i Službe čitanja iz Božanskog časoslova. Svrha je liturgije časova posvetiti dan i cjelokupno naše djelovanje. Ova izmjena rada i molitve, uvijek iznova vraća Gospodina u središte našeg života: tu smo za Njega i da bismo molile za cijeli svijet.

12.00    Ručak

12.30 – 13.30    Rad

13.30 – 14.30    Vrijeme rekreacije
tj. trenuci sestrinskog zajedništva i druženja. U zajednici nalazimo potporu, radost, ohrabrenje, iskustvo primanja i darivanja duhovnog blaga zajedništa.

Vrijeme za rad, osobnu molitvu…

16.50    Sv. Krunica
Svoju ljubav prema Blaženoj Djevici Mariji i povezanost s Njom njegujemo svakodnevnom molitvom sv. Krunice.

17.15    Večernja molitva Božanskog časoslova
Prispjevši k zalasku sunca i ugledavši večernje svjetlo, izričemo hvale Bogu Ocu, Sinu i Duhu; zahvaljujemo na onome što nam je toga dana bilo dano ili smo mogle dobra učiniti, upućujemo Gospodinu zagovorne molitve…

17.30 – 18.00    Nutarnja molitva (meditacija)
Srce želi biti potpuno uz Srce Isusovo, njegovati prijateljski i zaručnički odnos s Njim, ljubav primiti i darovati.

18.00    Večera
Dok blagujemo u šutnji čita se knjiga duhovnog sadržaja.

19.15 – 20.15    Večernja rekreacija

20.15    Molitva Povečerja iz Božanskog časoslova
Njime završava molitveni dan Zajednice. Nakon toga započinje vrijeme tzv. „velike šutnje“ – to znači da nema više aktivnosti i komunikacije. U samostanu dan započinje i završava uz Gospodina jer On je Onaj koga naša duša ljubi.