Nova vrhovna uprava Karmelićanki Božanskog Srca Isusova

Nova vrhovna uprava Karmelićanki Božanskog Srca Isusova

Na 17. Vrhovnoj skupštini izabrana je nova Vrhovna uprava karmelićanki Božanskog Srca Isusova. Vrhovna poglavarica je Majka Karla Marija od Križa – Hrvatska provincija (drugi mandat).

Vrhovna vikarica je s. M. Daiana Teresa od Djevice Marije – Talijanska provincija.

Vrhovne savjetnice su s. Maria Antonieta od Presvetog Oltarskog Sakramenta – Nikaragvanska provincija, s. M. Immaculata od Duha Svetoga – Jugo-centralna američka provincija i s. Petra Mirjam od Božje Prisutnosti – Hrvatska provincija.

Novoimenovana vrhovna tajnica je s. M. Viktorija od Presvetog Trojstva – Hrvatska provincija.

Našoj Majci Karli Mariji i sestrama Vrhovnog vijeća čestitamo te im molimo ustrajnu pozornost Božjem glasu koji progovara u šapatu tihog lahora svoje blizine i jakosti. Majka Marija neka ih uvijek čuva i štiti svojom ljubavlju i zagovorom!