Novo vodstvo i premještanje provincijalnog sjedišta

Novo vodstvo i premještanje provincijalnog sjedišta

Za provincijalnu poglavaricu imenovana je s. Kristina Pišković, a za provincijalne savjetnice s. Ana Terezija Vuradin i s. Andreja Petravić.

Na Provincijskom kapitulu Hrvatske provincije sestara karmelićanki Božanskog Srca Isusova, dana 11. srpnja izabrano je novo vodstvo Provincije. Za provincijalnu poglavaricu imenovana je s. Kristina Pišković, a za provincijalne savjetnice s. Ana Terezija Vuradin i s. Andreja Petravić. Provincijalnom tajnicom imenovana je s. Marija Emanuela Cifer.

Odlukom generalne poglavarice Družbe i njenog Vijeća premješta se sjedište Provincijalne uprave sa Vrhovca 29 na novu adresu – Leskovački brijeg 15, Hrvatski Leskovac. Konačno premještanje provincijalnog sjedišta očekuje se početkom rujna.

Preuzeto s: www.redovnistvo.ba

Odgovori