ODGAJATELJICA DUHOVNOG ŽIVOTA I RASTA U SVETOSTI

ODGAJATELJICA DUHOVNOG ŽIVOTA I RASTA U SVETOSTI

PREDSTAVLJENA KNJIGA O DUHOVNOJ NAUCI UTEMELJITELJICE

KARMELIĆANKI BOŽANSKOG SRCA ISUSOVA:

“PONIZNOST I LJUBAV – PUT DUHOVNOG RASTA” – P. MILJENKA SUŠCA

PONIZNOST I LJUBAV - KNJIGA

    U provincijalnoj kući sestara Karmelićanki BSI u Hrvatskom Leskovcu, u sklopu trodnevnice pred blagdan utemeljiteljice redovničke zajednice – bl. M . Terezije od sv. Josipa (Taucher), 28. listopada 2015. održano je predstavljanje knjige “Poniznost i ljubav – put duhovnog rasta”, čiji je autor p. Miljenko Sušac. Ovo događanje je uz njene duhovne kćeri okupilo štovatelje Blaženice, članove Zajednice karmelskih laika Božanskog Srca Isusova, i karmelske mladeži, simpatizere karmelske duhovnosti te prijatelje Družbe.

     Knjigu su uz samog autora predstavili don Anton Šuljić, provincijalna Poglavarica s. Kristina Pišković te novinar Mate Krajina.

     U glazbenom dijelu programa sudjelovao je tamburaški sastav i zbor “MI” pod ravnanjem prof. Renate Ivoš – Krajina s repertoarom pjesama Blaženici.

  Don Anton Šuljić je učinio pregledni prikaz knjige. Istaknuo je kako je riječ o sustavnom prikazu duhovne nauke bl. M. Terezije Taucher koju nije ona sama sustavno zapisala, već ju je autor i prireditelj knjige našao i usustavio u njenim spisima. Pojasnio je kako knjiga predočuje da Blaženica naučava i slijedi bitne karmelske odrednice puta duhovnog života i rasta, a to su  poniznost i ljubav, kao put sjedinjenja sa Srcem Isusovim i postignutu svetost. Ukratko je predstavio i drugi dio knjige koji govori o velikim temama duhovnosti Karmela BSI, a to su:  redovnički zavjeti, pobožnost Srcu Isusovu, euharistijska i marijanska duhovnost, kontemplativna i misijsko – aktivna duhovnost, pobožnost svecima…

1. Promocija knjige poniznost i ljubav - put duhovnog rasta 2

     Zaključio je kako je “sustavni prikaz zaista napravljen kao priručnik, odnosno kao pomagalo za ulaženje u duh i praksu karmelskoga vida duhovnosti po napucima i primjerima bl. Marije Terezije od sv. Josipa što će,  ne samo sestrama, nego i svakom tko ove tekstove uzme u ruke biti nepresušno vrelo iz kojeg će moći crpiti blago duhovnoga rasta u vjeri, poniznosti i ljubavi te ići prema konačnome cilju kršćanske duhovnosti – prema svetosti.”

   U ime provincije ss. Karmelićanki BSI prisutnima se potom obratila provincijalna poglavarica s. Kristina Pišković. Rekla je kako je do sada bl. M.  Terezija od sv. Josipa bila promatrana  kao Utemeljiteljicu Družbe,  kreposna redovnica, osoba ljubavi i milosrđa, duhovna Majku, zagovornica pred licem Božjim…No, nova knjiga osvjetljava i prikazuje ju u njenoj ulozi koja do sada nije bila prikazana na dostatan način i stručno teološki pristup: kao učiteljicu duhovnog života i odgajateljicu za svetost. „Pater Miljenko Sušac koji je spise Utemeljiteljice pomno proučio i  upoznao, kao vrsni poznavatelj duhovne teologije opisao je i prikazao njen lik koji je sestrama i svim njenim štovateljima zasjao u još jačem svjetlu i progovorio u još glasnijoj poruci,“ istaknula je s. Kristina. Autoru knjige izrekla je zahvalnost za sav doprinos oko promocije Utemeljiteljice i nastanka knjige kojima je obdario i duhovno obogatio redovničku zajednicu i sve buduće čitatelje i štovatelje bl. Utemeljiteljice.

4. Predstavljnje knjige o bl. m. Tereziji o od sv. Josipa

    Istaknula je dvije poruke iz Blaženičinog života za današnje vrijeme čija usmjerenja su jednako vrijedna za posvećene osobe i Kristove vjernike laike:

1. Teocentričnost života: Prije nego je središte života Ane Marije Taucher – kasnije M. Terezije od sv. Josipa postalo Srce Isusovo, kroz cio njen život postojao je put i postojao je hod u kojem slobodna volje i mogućnost izbora nisu bili dokinuti, lišeni opasnosti i kušnji, već trajno usmjeravani prema tom središtu – prema Bogu. Gospodin je sve to prihvatio, dospustio i podržao da bi njoj samoj otkrio put do vlastite nutrine, vlastite duše, svijet vjere, Božje prisutnosti, svijet terezijanskog zamka duše i skrivenog blaga kojeg je Gospodin postavio u nju…Svjesno je kao svoje vodiče odabrala Sveto Pismo, a nakon prijelaza u Kat. Crkvu također nauk i tradiciju. Sveto Pismo joj je otkrivalo Boga kao onoga koji je bogat ljubavlju i milosrđem, a napose pobožnost Presvetom Srcu Isusovu dat će njenom životu daljnja usmjerenja. Iz ovog dakle izvora – susreta s Bogom koji je ljubav, rodio se teocentrizam Ane Marije Taucher. Stoga se ona očituje kao učiteljica vjere, one vjere koja doista stavlja Boga na prvo mjesto u životu te postaje stav povjerenja i predanja Bogu u odnosu na sebe i  cjelokupni život. Ovom naraštaju je toliko potrebno pokazati velikane u vjeri i put ka svetosti te zaključila citirajući misao blažene Utemeljiteljice: „Svoju sam vjeru držala svojim najvećim blagom koje trebam brižno čuvati“.

2. Kristoliki antropocentrizam: U nastavku svog govora, s. Kristina je M. Tereziju od sv. Josipa istaknula kao uzor i učiteljicu istinske ostvarenosti života i čovještva koja nas potiče i ohrabruje da sami sebi ne postavljamo niske životne ideale jer nas je Gospodin „predodredio za breme vječene slave. Na primjeru života Utemeljiteljice pojasnila je da staviti u središte svog života Boga koji nas ljubi, znači poći na put nasljedovanja Isusa Krista, sve dok ne postanemo s Njim istih misli, želja i osjećaja. Iz promatranja Isusovog Srca i Trojstvene Božje ljubavi bl. Terezija od sv. Josipa spoznala je što je istinski antropocentrizam: svaki čovjek urezan je u središte Božjeg Srca i to dostojanstvo i poziv sinova i kćeri Božjih ne može ništa dokinuti. Gospodin ju je pozvao u školu svog Presvetog Srca i učinio njeno srce po Srcu svome. Stoga je i ona sama krenula na put duhovnog rasta: put kreposti, staze pročišćenja i askeze, prosvjetljenja sve do sjedinjenja svoje volje s Božjom voljom u ljubavi. A na svakoj od njih poniznost i ljubav (koje su dominantne kreposti Kristovog Srca) bile su joj stalne kreposti pratilice i neophodan uvjet za rast. Dug je to i cjeloživotni hod. Srce Isusovo koje je cilj puta, postaje i sredstvo za njegovo ostvarenje. „Dok je kročila tom stazom za Kristom, Gospodin ju je počeo koristiti kao svoje izabrano oruđe da bi ovaj svijet prepun fizičke, moralne, duhovne patnje te prividne bespomoćnosti da se zlo promijeni, tamo gdje je ona živjela i djelovala taj kutak svijeta promijenio u okruženja milosrđa, ljubavi i života za osobe koje su bili toliko potrebne duhovih i tjelesnih djela milosrđa.  To je plod snage poniznosti i ljubavi, moć kreposnog života.“, zaključila je s. Kristina. U zaključnoj riječi izrazila je želju da čitateljima knjiga bude istinski poticaj za odvažan hod duše prema Bogu i smjerokaz za put duhovnog rasta.

     Predstavljač Mato Krajina je u svom izlaganju o knjizi istaknuo da se radi o monumentalnom djelu o Bl. Mariji Tereziji od Sv. Josipa (383 stranice gusto tiskane knjige formata 17×24 cm) nemjerljive duhovne vrijednosti, te da je autor knjige uložio golem trud kako bi duhovnim kćerima Blaženice– karmelićankama BSI, ali i cijelom Božjem narodu, pružio dubok uvid u neizmjerno bogatstvo vjere koje je svijetu podarila Blaženica. Njene misli, poruke, pisma i duhovna razmatranja nisu samo literarna i teološka poza, nego plod predanosti Duhu Životvornom. Pater Miljenko je izobilje učinio još izobilnijim, a i ime naše Blaženice gotovo uklesao na počasno postolje katoličke duhovnosti, među ostale velike i probrane duše. Čitatelju se na trenutke učini kao da gleda kako s planinskih vrhunaca, kao iz onostranosti izvire mnoštvo potočića i rukavaca svježe i bistre vode, lijepih i plemenitih misli. Autor to obilje, zatim, majstorski prepliće i spaja u snažnu maticu koja nosi, u rijeku koja pere i napaja; koja ide krajnjem cilju – Božanskom Srcu Isusovu…. “

     Istaknuo je da život, te vjernički i redovnički primjer Bl. Marije Terezije od Sv. Josipa, bio je i sada jest, ali – još važnije – bit će i u budućnosti putokaz i svjetlo mnogim dušama da pronađu mir, da kroz različita zvanja pronađu Boga ljubavi i radosti.  Uočio je “kako apostolat Karmela BSI ni nakon stotinu godina postojanja nije okamenjen. Štoviše, on širi svoja krila i na tzv. laike. Kad je nešto u temelju zdravo i nakon stoljeća širi svoje grane. “

novinar i esejist Mato Krajina

    Utemeljiteljicu je također ocrtao kao u Duhu slobodnu i sretnu osobu. “Bila je sretna osoba, jer samo sretni ljudi mogu govoriti o sreći i prenositi je drugima, a sretni su oni koji su poput nje susreli Isusa Krista i dali sve snage da pomognu bližnjima na tom zahtjevnom putu.  Nas završetku izlaganja je zaključio kako je knjiga stožerno djelo u kojem nadahnuće mogu naći laici i časne sestre, kršćanski intelektualci i cijeli puk Božji.

    Na kraju se okupljenima obratio sam autor knjige – p. Miljenko Sušac te pojasnio kako je došlo do njenog nastanka. Naime, sa željom da napiše sustavni prikaz duhovnosti sv. Ljudevita Monfortskog, pratio je duži niz godina literaturu koja govori o putu duhovnog rasta. Sa Blaženicom i njenim spisima se upoznao surađujući sa sestrama Karmelićankama BSI. “Kod bl. M. Terezije od sv. Josipa me fascinirala ljepota i uzvišenost njenog osobnog duhovnog puta i nauke. Na poseban način stoga što sam uvidio da ona sažima duhovni nauk i put rasta na ljubav i poniznost što je sama bit svakog puta duhovnog rasta, te sam se odlučio na pisanje knjige…”  Precizirao je kako je bl. M. Terezija napravila jednostavnu i genijalnu sintezu karmelske duhovnosti i duhovnosti Srca Isusova. Knjiga je pisana na način da bude pristupačna prosječnom vjerniku kao priručnik za duhovni život, ali jednako tako i za rad u  skupinama na duhovnim susretima. U pisanju knjige p. Sušac bio je vođen pretpostavkom da osobno duhovno iskustvo Utemeljiteljice i njena duhovna poruka (spisi) čine jednu cjelinu. Po količini citiranih Blaženičinih tekstova knjiga bi se s pravom mogla nazvati komentirana antologija u kojem sama Blaženica uvodi čitatelja u svoju duhovnu poruku.

2. Autor knjige - poniznost i ljubva - put duhovnog rasta2a. Autor knjige Poniznost i ljubav - put duhovnog rasta

 

    Blaženičina duhovna nauka  je istodobno jednostavna, lijepa i duboka te će zacijelo očarati srca mnogih koji traže istinsku i vjerodostojnu duhovnost.

   Uz ovu knjigu, na predstavljanju je također promoviran “Molitvenik bl. M. Tereziji od sv. Josipa” (od istog autora), i novo prerađeno izdanje “Autobiografskih zapisa i povijest Karmela BSI” Utemeljiteljice Družbe.

                                                                                                                                                            (ss. KBSI)

                                
5.  Promocija knjige - Poniznost i ljubav- put duhovnog rasta6. Promocija knjige u Karmelu BSI

3. tamburaški sastav MI na promociji knjige

Odgovori