Otajstvo Božje ljubavi

Srcem voljeti Božansko Srce!
Dobrohotnošću apostolatskog centra "Totus tuus" ovdje možete preuzeti knjižicu: Pobožnost Srcu Isusovu

Bog je bogat ljubavlju i milosrđem!

Bog je ljubav“ (1 Iv 4,8;16). Time je sv. Ivan sve rekao, što se o Bogu može reći. Ljubav je punina bića, punina života i uzrok djelovanja. Ona je potpuno davanje i prihvaćanje, koje nas tako preobrazuje, da postanemo jedno, da jednako živimo i radimo. „Ljubav potječe od Boga“ (Iv 4,7).

Prema naumu Božje ljubavi, određenom već prije stvaranja svijeta, poslao je Nebeski Otac svoga Sina na svijet. Uskrsnućem od mrtvih postavio Ga je kao gospodara, kao Srce čovječanstva i svijeta, kao nadu da će biti otkupljeni svi koji pažljivo slušaju Njegov glas. Time je bila prožeta naša Osnovateljica i stoga je htjela svoj Karmel posvetiti Božanskom Srcu Isusovu. Sa svetim Ivanom gledamo u probodenom Srcu raspetog Krista znak ljubavi koja nas je – svojim posvemašnjim predanjem – nanovo stvorila na sliku Božju.

Zašto se posvetiti i govoriti o Božanskom Srcu, o ljubavi i milosrđu kada danas dominira razum, znanje, snalažljivost, prestiž, materijalizam…? Veoma je važno imati ispravnu sliku o Bogu jer o našoj slici o Bogu ovisi i naš odnos prema Njemu. Pobožnost Božjem Srcu je izvorna biblijska pobožnost jer je srce simbol za ljubav i milosrđe, a to Bog na najuzvišeniji način jest. U svakom stoljeću čovjek traži ljubav i milosrđe. A Bog bogat ljubavlju i milosrđem koji može i želi ispuniti tu čovjekovu čežnju, On mu izlazi u susret, šalje nam uvijek iznova svoje glasnike – svece i svetice kojima objavljuje ljubav i milosrđe svog Božanskog Srca – koji nas pozivaju da u tu ljubav povjerujemo i potpuno joj se posvetimo. Iz tih je poruka očita duhovnost Srca Isusova koja se može sažeti u pet ikoniografskih simbola koji su vidljivi na slikama i/ili kipovima Presvetog Srca:
rana na Srcu – kontemplacija Božje ljubavi,
križ – nasljedovanje Krista (evanđeoski savjeti/redovnički zavjeti),
trnje oko Srca – zadovoljština,
plamen – apostolat,
krv i voda iz Kristova Srca – posvećenje.

Također Kristovi namjesnici na zemlji posljednjih su stoljeća ukazivali na vrijednost i teološku utemeljenost štovanja Srca Isusova kao simbola Božje ljubavi o čemu svjedoči množina njihovih dokumenata…

Ova pobožnost je istinska “Škola svetosti” koja je oblikovala mnoge velike svece. Naše je poslanje danas: živjeti ovu ljubav i dalje je prenositi svim srcima, da, darivati je svim ljudima (Lk 12,49), jer smo je mi najprije primili i u njoj kršteni (Lk 3,16).

Kad promatramo Srce Isusovo, koje tako uvjerljivo označuje tu ljubav, osjećamo se ojačane u našem pozivu. Mi smo pozvane da stupimo u otkupiteljsku ljubav darujući same sebe s Kristom – i kao On – za dobro naše braće i sestara. (Iz Konstitucija Karmelićanki BSI)

 

Božje je Srce prepuno smilovanja i ljubavi! O, kad bi svi ljudi to spoznali, kako bi bili sretni!

bl. Marija Terezija od sv. Josipa

Presveto Srce Isusovo, koje je Božja očinska ljubav darovala ljudima, jest i ostaje za nas neiscrpivo blago. Crpimo iz njega uvijek ljubav da je darujemo našim bližnjima.

bl. Marija Terezija od sv. Josipa