Punat: Blago čistima srcem

Punat: Blago čistima srcem

16.10. u 19:00 u Samostanu bl.Marije Terezije od sv.Josipa u Puntu prigodni duhovni program za članove škapularske bratovštine te sve zainteresirane za karmelsku duhovnost.

O temi Karmelska duhovnost i blaženstvo Blago čistima srcem govorit će o. Danijel Čolo, OCD.

Odgovori