Redovnička formacija

Da bi osoba ostvarila cilj posvećena života, a to je: potpuno posvećenje Bogu u suobličenju Gospodinu Isusu Kristu i u službi poslanja Crkve, potreban joj je formativni put. Prvotna svrha formacije jest omogućiti upoznavanje načina našeg redovničkog života, a zatim njegovo usvajanje i produbljivanje.

Redovnička formacija podijeljena je na dva glavna razdoblja:

  • početna formacija i
  • trajna formacija.

Taj put od prvog do konačnog odgovora i predanja Bogu predviđa sljedeće faze:

  1. kandidatura,
  2. postulatura,
  3. novicijat,
  4. juniorat i
  5. tercijat.

POČETNA FORMACIJA

Kandidatura

Kandidatura je vrijeme intenzivnijeg kontaktiranja s Družbom do ulaska u postulaturu. Ona se proteže od slobodnih kontakata sa zajednicom do intenzivnijeg sudjelovanja u molitvenom životu i apostolatu zajednice.

Postulatura

Postulatura je vrijeme neposredne pripreme za novicijat. Počinje ulaskom u samostansku klauzuru. Za postulanticu započinje vrijeme otkrivanja da joj je Gospodin pripremio nešto u Karmelu što samo ovdje može naći. U tom razdoblju ona se otvara novom životu, utvrđuje svoj odnos s Bogom, raste u vjeri i odluci za redovnički život. Također, ostvaruje međusobne odnose u zajednici koja joj treba pružiti razumijevanje i dobrohotno praćenje. Osluškuje Gospodina koji joj govori: „Dođi i vidi!“ (Iv 1,39).

To je i razdoblje jače provjere autentičnosti zvanja. Tako će moći lakše upoznati volju Božju i u slobodi donijeti odgovornu odluku o svojem zvanju. Božji poziv osposobljuje osobu za duh i djelatnost Družbe te pomaže da može prihvatiti njezinu cjelovitu karizmu. Trajanje postulature je najmanje punih šest mjeseci, a najviše pune dvije godine.

Novicijat

Redovnički život počinje novicijatom. To je vrijeme cjelovite inicijacije u oblik života koji je prigrlio Sin Božji i u Evanđelju ga predložio nama. Glavna je svrha novicijata da novakinja bolje upozna Božji poziv i upozna bitne zahtjeve redovničkog života. S ciljem postizanja savršene ljubavi započinje provoditi u život evanđeoske savjete čistoće, siromaštva i poslušnosti, na koje će se u svoje vrijeme obvezati zavjetima. Novicijat traje dvije godine.

Novakinja je osoba koja u Božanskom Srcu Isusovu sve više prepoznaje neiscrpivo blago ljubavi koje je Božja očinska ljubav darovala ljudima. Zato mu želi iz ljubavi i zahvalnosti predati svoju volju, svoje srce i svoj život. Potrebno je iskusiti način života u Karmelu BSI kako bi mogla srcem i razumom što prisnije prionuti uz karizmu Družbe. Novicijat je vrijeme u kojem zajednica provjerava i vrednuje hod novakinje, njezinu prikladnost i želju da živi našim načinom života.

Juniorat

Dan zavjetovanja je nova polazna točka za život koji se odvija u prihvaćanju i darivanju ljubavi. Time je započelo nešto što će trajati doživotno. Posvećena osoba je vlasništvo jednog Drugog. To je život s Bogom i za Boga u Njegovoj nazočnosti koja je vidljiva očima vjere, zato i sve ostalo u životu sestre zadobiva jedno novo i uzvišenije značenje. To je vrijeme sinteze kontemplacije i akcije, prihvaćanja sebe u cjelovitoj istini, življenje odgovornije zauzetosti za izgradnju zajednice i bezuvjetne predanosti u služenju Bogu i bližnjima.

Tercijat

Iskustvo besplatne Božje ljubavi toliko je duboko i snažno da sestra zamjećuje da mora odgovoriti bezuvjetnim posvećenjem svojega života po polaganju doživotnih zavjeta, predajući sve, sadašnje i buduće, u Njegove ruke. Za ovaj čin doživotnog predanja Bogu sestra će imati vrijeme intenzivnije pripreme u kojoj su isključeni redoviti poslovi tijekom posljednjih šest mjeseci juniorata. Ovo razdoblje treba služiti kao vrijeme jačeg poniranja u iskustvo i prijateljstvo s Bogom kako bi mogle bolje razumjeti misterij svojega poziva i poslanja. To će im dati veću sigurnost u donošenju odluke za polaganje doživotnih zavjeta.

TRAJNA FORMACIJA

Doživotni zavjeti označavaju s jedne strane određeno postignuće u iskustvu posvećene osobe te istovremeno novi početak. Redovnica nije pozvana i posvećena jednom zauvijek. Božji poziv i Njegovo posvećenje nastavljaju se tijekom cijeloga života u trajnoj sposobnosti rasta i produbljenja. Osnovni cilj trajne formacije je oživljavati i produbljivati, kako u pojedinoj sestri tako i u zajednici, vjernost prema vlastitu pozivu u svim dimenzijama ljudskoga, kršćanskog i karmelskog života. To će se činiti u duhu Družbe i njezina poslanja za izgrađivanje Kraljevstva Božjeg u vremenima i prilikama koje su u neprestanu mijenjanju.

Koje li milosti baš u ovom vremenu služiti Gospodinu u redovničkom pozivu i u Karmelu! (bl. Marija Terezija od sv. Josipa)
Postulantice
Sestre novakinje
Prvi redovnički zavjeti
Doživotni redovnički zavjeti
Raspelo s redovničkim imenom koje prima sestra na dan doživotnog zavjetovanja kao znak potpunog predanja života Bogu