Šesti dan devetnice bl. Mariji Tereziji od sv. Josipa

Šesti dan devetnice bl. Mariji Tereziji od sv. Josipa

Šesti dan: BOŽJA LJUBAV- SRCE ISUSOVO

,,Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda.ˮ (Iv19, 33-34)

Meditacija: Za bl. Majku Mariju Tereziju otvoreno Srce Isusovo bilo je ganutljiv izraz Božje ljubavi koje se sasvim daruje i sve ljude obuhvaća. Htjela je dati odgovor na tu bezpridržajnu ljubav kroz riječi: „Molitva i zadovoljština! Izmoliti milost za obraćenje grešnika!“ (DB 51) Jer ljubav prema Bogu nas tjera da zaboravimo na sebe i tu ljubav darujemo dalje. Otvara nam oči i srce za potrebe ljudi. Sveti Petar nas upozorava: „Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha!ˮ 1Pt 4,8

Božansko Srce Isusovo bilo je središte njezina duhovnog života. Majka Marija Terezija nam savjetuje: „Sve svoje brige stavite u Božansko Srce Isusovo i sve će biti iznad očekivanja.ˮ (Pismo1910.)

Molitva: Milosrdni Bože, pogledaj na probodeno Srce svojega Sina koji nas je ljubio i predao se za nas. Smiluj se našoj slabosti i nesposobnosti da ljubimo. Oblikuj naše srce po Srcu svojega Sina i daj nam da se poput Njega usudimo živjeti život ljubavi i sa svom snagom tražiti pravednost i mir.

Po zagovoru bl. Majke Marije Terezije ispuni nas pouzdanjem u Tvoje milosrđe i budi uz nas u našoj potrebi…

Odgovori