Škapular

Marijin dar i znak njene majčinske ljubavi i zaštite

Kako je nastao Karmelski škapular?

Škapular je u srednjem vijeku bio posebni dio kratke gornje odjeće, bez rukava, otvoren s obje strane, koji je osim ramena pokrivao sprijeda prsa, a straga leđa. Karmelski škapular je prema drevnoj predaji Reda, povezan je s obećanjem zaštite Blažene Djevice Marije danom poglavaru karmelskog Reda sv. Simonu Stocku. Naime, Red se tada nalazio u teškoj situaciji zbog čega je došao u pitanje i njegov opstanak. Korijeni krize su potjecali od prodora Saracena u Sv. Zemlju oko godine 1300. čime se život kršćana ondje pogoršao i postao gotovo nemoguć. Ove teškoće su prisilile redovnike s Gore Karmela da se presele u Europu. Posljedice selidbe su bile teške jer su karmelićani svoj izrazito pustinjački i kontemplativni način života trebali uskladiti s načinom života prosjačkih Redova. Nastanak pak brojnih prosjačkih Redova izazvao je napade te je crkveni Sabor u Lionu donio odluku da se većina prosjačkih Redova sekularizira. Ove brojne teškoće i opasnost ukidanja karmelskog Reda potaknule su vrhovnog poglavara Simona Stocka – osobu velike pobožnosti i svetosti – da potraži pomoć kod Majke i Zaštitnice Reda. Prema predaji, tražio je znak koji bi potvrdio da je Karmel u novim složenim prilikama na ispravnom putu. Dana 16. srpnja 1251. ukazala mu se Presveta Djevica. Ona mu je pružila škapular te rekla: „Primi, moj ljubljeni sine, škapular tvojega Reda: on je posebni milosni znak za tebe i djecu Gore Karmelske (tj. sve koji će nositi škapular). Tko u tom odijelu umre, neće vidjeti ognja vječnoga. To je znak spasenja, zaštita u pogibeljima, zalog mira i vječnog saveza sa mnom.“ Kao potvrda obećanja njene majčinske zaštite, nakon ovog ukazanja, teškoće vezane uz Karmelski Red i njegov opstanak su se gotovo odmah čudesno riješile. Red je bio sačuvan, te je potvrđeno njegovo obilježje o Marijinoj majčinskoj zaštiti. Pobožnost škapulara tijekom vremena je potvrđena brojnim iznimnim očitovanjima Marijine čudesne zaštite i djelotvornosti njenog zagovora. U početku su škapular nosili samo članovi Karmelskog Reda. U 14. stoljeću povlastica nošenja škapulara se proširila i na laičke skupine – karmelske bratovštine. To je doprinjelo velikom razvoju škapularske pobožnosti i njegovom širenju.

Drugi važan povijesni uzrok za razvoj škapularske pobožnosti bila je tzv. „subotnja povlastica”. Prema predaji, Blažena Djevica Marija se ukazala papi Ivanu XXII u Avignonu, želeći da odobri sljedeću tzv. „subotnju povlasticu“ za one koji pobožno nose škapular: „Ako budu na dan njihove smrti odvedeni u čistilište, ja, Majka milosti, sići ću u subotu nakon njihove smrti, i one koje nađem u čistilištu oslobodit ću da bih ih izvela na sveto brdo vječnoga života“.

Nakon kontroverznih rasprava o utemeljenosti „subotnje povlastice“, 11. veljače 1613. izdan je Dekret s odobrenjem pape Pavla V. u kojem se odobrava karmelićanima da i dalje mogu slobodno provijedati ovu povlasticu o Marijinoj posebnoj brizi za one koji se nakon smrti nalaze u čistilištu, a nosili su škapular. Ovaj je dekret i danas na snazi kao važeći.

S obzirom da povijesni dokumenti koji govore o navedenim ukazanjima datiraju iz prilično kasnijeg vremena, škapularska viđenja ne mogu se sa sigurnošću povijesno dokazati, ali niti oporgnuti. To ne umanjuje vrijednost škapulara i „subotnje povlastice“ jer se one ne temelje na povijesnim činjenicama, nego na crkvenoj nauci o blagoslovinama (sakramentalima).

Značenje i vrijednost škapulara

Crkva je uvijek priznavala i preporučivala škapularsku pobožnost. Škapular je blagoslovina i zato ima svoju vrijednost. Blagoslovine (sakramentali) su pak „znakovi nalik sakramentima, kojima se označuju i na molbu Crkve postižu učinci, naročito duhovni“. Oni primaju svoju snagu i djelotvornost po zagovoru molitve Svete Crkve i ovisne su o unutarnjem raspoloženju i nakani primatelja. Škapular je pomoć i ponuda Božje milosti koja nam je po Mariji darovana na putu u vječnost. Sveti Otac Ivan Pavao II u svom pastoralnom pismu „Providnosni milosni događaj“ povodom 750. obljetnice predaje škapulara, naziva škapularska viđenja „časnom predajom istoga Reda”. No, pri tumačenju smisla i značenja škapulara ne poziva se na njih, nego na nauk crkvenog učiteljstva o Mariji i njenoj ulozi u životu Crkve i Kristovih učenika. To znači da gore navedena izvješća na slikovit – iako povijesno upitan način – prenose poruku pologa vjere Crkve o Marijinoj ulozi u duhovnom životu kršćanina kao Majke i Uzora.

Stoga, dvije su istine na koje podsjeća znak škapulara. Prvo, neprestana zaštita Presvete Djevice na putu života i času prijelaza u vječnost. Drugo, spoznaja da se pobožnost prema njoj ne može ograničiti na molitve i pobožnosti, nego mora predstavljati „habit“, tj. stalno odredište vlastitog kršćanskog ponašanja, satkanog od molitve i nutarnjeg života, po učestalom primanju sakramenata te stvarnog vršenja djela duhovnog i tjelesnog milosrđa. Ako se škapular nosi na takav način, onda vanjski znak – blagoslovina – i osobni stav nositelja čine jedinstvo koje nam pomaže primiti velika obećanja.

Škapular – Marijino odijelo

Samo pod tim vidom škapular se može prihvatiti kao znak koji promiče duhovnu izgradnju kršćanskog življenja. Središnja istina izvještaja o viđenju sv. Simona Stocka je življeno iskustvo samog Karmela: Marija, njegova zaštitnica, zaštitila ga je i osigurala mu trajnu egzistenciju; Marijine molitve su moćne osigurati vječni život. Škapular je simbol prihvaćene stvarnosti da je Marija: naša Zaštitnica, koja se za nas skrbi kao Majka i kao Sestra; ona je naša Majka koja njeguje božanski život u nama i uči nas putu do Boga. Ona je također naša Sestra koja zajedno s nama kroči putem preobrazbe, pozivajući nas da svojim učinimo njen odgovor: „Neka mi bude po riječi tvojoj“ (Lk 1,38). Ali patronat je dvosmjerni odnos. Marija nam poklanja svoju skrb; zauzvrat smo pozvani nasljedovati ju i štovati ju kroz vjernost njenom Sinu.

Škapular je Marijino odijelo. Oni koji ga primaju na različite načine su pridruženi Karmelu, koji je posvećen služenju Naše Gospe za dobro cijele Crkve. Vlastito poštivanje toga dara možemo produbiti razmišljanjem o značenju odijela u Svetom pismu. Odijelo nam je potrebno radi zaštite (usp. Sir 29,21); ono je blagoslov Božji (usp. Pnz 10,18; Mt 6,28-30); simbolizira sva Božja obećanja o obnovi (usp. Bar 5,1-4). Na koncu nam je odjenuti se u besmrtnost (usp. 2 Kor 5,3-4). U međuvremenu nam škapular odjenut kao Marijino odijelo doziva u svijest naše krsno odijevanje u Krista, naše dostojanstvo kao članova Marijinog Karmela i našu neranjivost kad nosimo bojnu opremu Božju. Naša predaja pokazuje čvrsto uvjerenje da habit i škapular nemaju spasenjske učinke ukoliko njihovo značenje ne promatramo kroz činjenicu da je riječ o Marijinom odijelu koje nas pridružuje Karmelskoj obitelji, i ukoliko ne živimo sukladno njenom primjeru. Marijina zaštita, njen zagovor na času smrti i poslije, temeljne su istine za razmatranje. S naše strane odgovara potreba za odnosom kćeri i sinova koji su joj se stavili na službu radi slave njenog Sina. Škapular je znak koji nas uvodi u takve odnose.

S naše strane škapular je znak, izraz našeg pouzdanja u Marijinu skrb. Pokazuje našu spremnost da svjedočimo svoje krsno posinjenje i to što smo njeni sinovi i kćeri, braća i sestre, kao i našu želju da budemo zaodjenuti njenim vrlinama, njenim kontemplativnim duhom i njenom čistoćom srca. Budući da nas je tako zaodjenula, i mi poput nje razmatramo Božju Riječ, i očitujemo se kao učenici i učenice njenog Sina po našem zalaganju na djelu Božjeg kraljevstva: za istinu i život, svetost i milost, pravdu, ljubav i mir. Ukoliko želimo nositi njeno odijelo, onda trebamo nastojati nositi i njene vrline.

Karmelski škapular
i Marijina ukazanja u Lurdu i Fatimi

Znakovito je i značajno da se Blažena Djevica Marija u Lurdu (1858.g.) i Fatimi (1917.g.) ukazala u povezanošću s njezinim nazivom Karmelske Gospe. Njezino posljednje ukazanje Bernardici Soubiroau koje se dogodilo na svetkovinu Karmelske Gospe, 16. srpnja 1858., kao da želi privući pozornost na stvarnost njene Majčinske ljubavi i zaštite čiji je znak škapular.

U Fatimi, također za vrijeme posljednjeg u nizu Marijinih ukazanja Jacinti, Franji i Luciji, u petak 13. listopada 1917. djeca – pastiri su imali vizije veoma dramatičnih događaja u budućnosti svijeta kao posljedice grijeha, vrijeđanja Boga i toga što se ne čini pokora-zadovoljština za brojne grijehe. U tijeku ovog ukazanja se dogodilo i „čudo sa suncem“ pred 70.000 prisutnih osoba za vrijeme kojeg su djeca imala ukazanja Marije kao Gospe s krunicom, potom u liku Gospe žalosne te na kraju u liku Karmelske Gospe sa škapularom. Lucija je kasnije rekla: „Gospa mi nikada nije izgledala tako divna kao kada se očitovala u Karmelskom odijelu.“ Kada je u jednom razgovoru Lucija (koja je postala redovnica karmelićanka u Coimbri) upitana da kaže svoje mišljenje o tome zbog čega se upravo u svom zadnjem ukazanju Marija pokazala kao Gospa od Gore Karmela sa škapularom u ruci, ona je rekla: „Zbog toga jer naša Gospa želi da svi nose škapular; to je znak posvete njenom Bezgrešnom Srcu.“ A upravo zahtjev za posvetom njenom Bezgrešnom Srcu je jedna od temeljnjih poruka Fatimskih objava.

Neke praktične napomene
o primanju Karmelskog škapulara

• Škapular može nositi svaka osoba koja se želi posvetiti Mariji, neovisno o tome da li već pripada nekoj crkvenoj/duhovnoj zajednici ili pokretu. Škapular je potrebno neprekidno nositi.

• Oblačenje škapulara, odnosno primanje u škapularsku bratovštinu, treba biti učinjeno s dostatnim znanjem o njegovom značenju.

• Smeđi karmelski škapular se sastoji od dva komadića smeđeg sukna povezanog vrpcama koji se stavljaju na prsa i leđa. Na jednoj strani se nalazi slika Srca Isusova, a na drugoj lik Gospe Karmelske. Kako bi se uskladila pobožnost i zahtjevi modernoga života, papa Pio X. je 1910. godine dopustio da se platneni škapular može zamijeniti nošenjem medaljice. Ipak, u obredu primanja škapulara, primanje treba biti učinjeno platnenim škapularom. Nakon toga može se bez ograničenja nositi medaljica karmelskog škapulara koja na sebi također ima lik Srca Isusova i Karmelske Gospe. Nije neophodno da se škapularska medaljica mora nositi oko vrata kao platneni škapular već može biti pričvršćena na odijelo, kao narukvica i sl. Po svom porijeklu i značenju škapulara kao Marijine odjeće preporučuje se nositi platneni škapular, ako prilike to dopuštaju.

• Prvi platneni škapular mora blagosloviti i staviti svećenik prema obredniku primanja karmelskog škapulara. Ukoliko se platneni škapular istroši te ga je potrebno zamijeniti novim, nije ga potrebno blagosloviti. No, svaku novu škapularsku medaljicu mora blagosloviti svećenik.

• Primanjem karmelskog škapulara postaje se članom velike duhovne obitelji – „Škapularske bratovštine” koja je povezana s karmelskim Redom te se ima udjela u njegovoj duhovnosti. To znači da članovi „Škapularske bratovštine” postaju dionici duhovnih dobara (svetih Misa, molitava i dr.) cijelog karmelskog Reda. Oni mogu uz uobičajene uvjete, dobiti potpuni oprost za sebe ili ga namijeniti za svoje pokojne u sljedeće dane:
na dan primanja u “Škapularsku bratovštinu”,
16. srpnja – na svetkovinu Gospe Karmelske,
20. srpnja – na blagdan sv. Ilije proroka,
1. listopada – na blagdan sv. Male Terezije,
15. listopada – na svetkovinu sv. Terezije Avilske,
15. studenog – na blagdan Svih Svetih karmelskog Reda,
16. studenog – na Velikodušni dan karmelskog Reda,
14. prosinca – na svetkovinu sv. Ivana od Križa.
Uvjeti za stjecanje potpunog oprosta su sljedeći: sakramentalna sveta ispovijed, sveta Pričest, molitva na nakanu svetog Oca (Oče naš, Zdravo Marijo ili neke druge odgovarajuće molitve) i obnova obećanja bratovštini.

• Kao svakodnevna molitvena obveza za članove „Škapularske bratovštine“ preporučuje se neka od molitava Majci Božjoj (npr. posvetna molitva Karmelskoj Gospi, Anđeo Gospodnji, sveta krunica. isl. ) po kojoj će doći do izražaja srdačna prisnost s Majkom Marijom. Prema očitovanoj Gospinoj želji u Fatimi o pobožnosti prvih 5 subota u čast i zadovoljštinu Bezgrešnom Srcu Marijinu, za osobu koja nosi škapular, zacijelo bi bio čin ljubavi i zahvalnosti Gospi i izvor novih milosti da odgovore na ovaj Marijin poziv.

• Škapulare možete nabaviti u karmelskim samostanima ili u katoličkim knjižarama.

LITANIJE KARMELSKOJ GOSPI

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas!
Sveta Marijo, Kraljice i uresu Karmela,
Djevičanska Bogorodice,
Majko lijepe ljubavi,
Majko milosti čija je slava uzvišenija od anđeoske,
Bijeli oblače nad vrhuncem Karmela,
Oblače koji se uzdiže iz mora Božanskog milosrđa,
Oblače milosti koji daždi na zemlju Pravednika,
Stupe od oblaka koji nas vodi kroz pustinju života,
Zaštićujuća maglo koja pokrivaš svu zemlju,
Sveta Božja goro,
Plodna goro usred naših osušenih dolina,
Goro na kojoj je Svevišnji postavio svoj šator,
Goro na koju je Svevišnji poslao Božje Janje koje je nosilo naše grijehe i slabosti,
Goro s koje se orunio kamen ugaoni koji je dokinuo oltare kumira,
Sveti Božji grade,
Sveti grade svjetlom obasjani,
Prijestolje Previšnjega,
Bogu posvećeno svetište koje nadvisuje sve stvorove,
Bezgrešna palačo najvišega Kralja,
Ložnice vječne Riječi,
Ti od Gospodina blagoslovljena po kojoj primamo plod života,
Duhovni vrte u kome cvate neuvela ruža našega spasenja,
Ljupki vrte u kome procvjetâ životno stablo istine,
Raju iz kojega teku vode neumrlosti,
Cvjetna lozo na obroncima Karmela,
Najljepši cvijete Karmela,
Izvore zapečaćen pečatom Presvetog Trojstva,
Rijeko mudrosti koja prolazi dubine zemlje da rasvijetli one koji se uzdaju u Gospodina,
Prvorođenko Svevišnjega rođena prije svega stvorenoga,
Ženo suncem obasjana,
Sjajna zvijezdo nad morem života,
Svijetli ognjeni stupe u našoj tami,
Ljepoto čije odijelo odiše neiskazanim mirisima,
Kraljevska Zaručnice kojoj je dana krasota Libanona,
Kraljice urešena ljepotom Karmela i Šarona,
Čeznuće patrijarha,
Gorući, a ipak ne izgarajući grme što ga je vidio Mojsije,
Cvatući štape Aronov,
Zatvorena vrata što ih je vidio Ezekiel,
Korijene Jesejev koji proklija prema proročanstvu Izaijinu,
Rosom pokriveno runo Gideonovo,
Kraljice proroka,
Slavo i ufanje karmelskog reda,
Ljubezna Majko onih koji nose tvoj škapular,
Zaštitnice Reda od gore Karmela,

Po spremnosti na žrtvu kojom si sudjelovala u Isusovom djelu spasenja, zagovaraj nas, Marijo!
Po svojoj majčinskoj vjernosti pod križem kad si nas primila kao svoju djecu,
Po majčinskoj dobroti svoga Bezgrešnog Srca,
Po majčinskoj skrbi kojom si uvijek bdjela nad Karmelom,
Po majčinskoj ljubavi koja te potakla da nam u svetom škapularu dadeš znak svoje zaštite,
Po majčinskoj vjernosti kojom ćeš zaštititi Karmel do kraja vjekova,
Po majčinskoj moći kojom svoju djecu čuvaš od paklenoga ognja,
Po majčinskoj radosti kojom svoju djecu uvodiš u vječnu radost,
U svim potrebama i tjeskobama,
U času smrti,
Pred sudištem Božjim,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, Smiluj nam se!

Moli za nas sveta Bogorodice.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Bože, koji si Karmelski Red uresio časnim nazivom Blažene Djevice Marije, djetinjim pouzdanjem molimo za njenu majčinsku zaštitu. Daj da pod njenom zaštitom osjetimo mir i sigurnost i prispijemo do vječne radosti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

POSVETNA MOLITVA KARMELSKOJ GOSPI

Blažena Djevice, Majko i Kraljice Karmela,
posvećujem se tebi iz zahvalnosti i ljubavi; obećajem Ti služiti u djetinjoj ljubavi i vjernosti. Po Tvome uzoru hoću u vjeri i ljubavi slijediti Tvoga Sina, Isusa Krista. Želim poput Tebe molitvom, žrtvom i djelotvornom ljubavi služiti Bogu i ljudima. Poslušaj, dobra Majko, moje obećanje i primi ga milostivo. Daj mi milost da pod Tvojim okriljem ustrajem u vjernosti Kristu i njegovoj Crkvi. Amen.

Sveti škapular, kao odjeća Blažene Djevice Marije, doista je znak i jamstvo njezine zaštite. Neka sv. škapular bude znak (svima koji ga nose), njihove posvete Prečistom Srcu Bezgrešne Djevice, koji u ovim novijim vremenima snažno preporučujemo.

Papa Pio XII (Pismo od 11. veljače 1950.)

Po škapularu pripadam vašoj karmelskoj obitelji. Veoma cijenim tu milost kao jamstvo posebne zaštite Marijine.

sv. papa Ivan XXIII

Papa Pio XII (Pismo od 11. veljače 1950.)