Sv. Edith Stein (Terezija Benedikta od Križa)

Obraćenica - filozofkinja - karmelićanka - duhovna spisateljica - mučenica - zaštitnica Europe

LITANIJE SV. TEREZIJI BENEDIKTI OD KRIŽA
(EDITH STEIN)

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, Kraljice i Uresu Karmela, moli za nas!
Sveta Terezijo Benedikto od Križa, moli za nas!
Kćeri izabranog naroda,
Poučljiva učenice proroka,
Kršćanko koja si živjela po vjeri otaca,
Ti koja si bila blisko povezana s Gospodinom u njegovim otajstvima,
Ti koja si se pobožno klanjala Euharistijskom Isusu,
Ti koja si duboko proživljavala otajstvo liturgije,
Ti koja si vjerno vršila volju Božju,
Vjerna učenice Raspetog Spasitelja,
Vjerna štovateljice Presvetog Srca Isusova,
Ljubljena kćeri Blažene Djevice Marije,
Nasljedovateljice Marijinih kreposti,
Stajateljice s Marijom podno križa Njena Sina,
Ženo istraživateljice Vječnog Bitka,
Ženo tražiteljice Boga,
Ženo otvorena za prihvaćanje istine,
Ženo koja si živjela od Božje dobrote i Njegova milosrđa,
Ženo koja si naviještala spoznatu Istinu,
Ženo koja si radosnim srcem služila Bogu i bližnjima,
Ženo jaka u životnim kušnjama,
Uresu Kristove Crkve,
Uzore zaposlenih žena,
Pouzdana odgajateljice mladeži,
Pomoćnice siromašnih i slabih,
Savjetnice duša tražiteljica,
Glasnice i braniteljice mira,
Kćeri Karmela,
Zaručnice Kristova,
Ženo trajne molitve,
Kćeri sv. Terezije od Isusa,
Sljedbenice sv. Ivana od Križa,
Mudra od Boga prosvijetljena djevice,
Učiteljice istine,
Ljubiteljice siromaštva i jednostavnosti,
Ženo duboke vjere,
Ispovjedateljice kršćanske vjere,
S djetinjim povjerenjem predana Nebeskom Ocu,
Dobrovoljna žrtvo paljenice za mir u svijetu,
Dragocjena žrtvo pomirnice za grijehe rata,
Žrtvo zbog mržnje i zasljepljenosti,
Mučenice židovskog naroda,
Vjerna sliko svoga raspetog Učitelja,
Pomoćnice u svim ljudskim brigama i potrebama,
Pomoćnice svih koji traže istinu,
Pomoćnice onima koji žude za jedinstvom i mirom,
Zagovornice pred Bogom,
Zaštitnice Europe,


Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
Oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
Usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
Smiluj nam se!

Moli za nas sveta Edith Stein.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Bože otaca naših, napuni nas mudrošću križa, kojom si čudesno obogatio svetu Tereziju Benediktu u času mučeništva, i po njenom zagovoru daj nam da uvijek tražimo Tebe, najveću Istinu, te da budemo do smrti vjerni vječnom savezu ljubavi, kojega je zapečatio tvoj Sin svojom krvlju za spas svih ljudi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Draga majko, dozvolite mi da se ponudim Srcu Isusovu kao pomirbena žrtva za pravi mir, da se gospodstvo antikrista slomi, ako je moguće bez izazivanja novog svjetskog rata te uspostavi novi poredak. Ja bih rado još danas u svojoj duši, jer je već dvanaesta ura. Znam da nisam ništa, ali Isus to želi i on će sigurno mnoge druge prizvati u ovim danima. (Veliki ponedjeljak, 26.III.1939.)

(Ova molba upućena poglavarici dragocjeni je spomen s. Terezije Benedikte od Križa te dokaz poslušnosti i vjernosti nalogu milosti u njenoj duši da se zauzme za Kristovo kraljevstvo)

Već sada s radošću prihvaćam smrt koju mi je Bog odredio, u potpunom predanju njegovoj svetoj volji. Molim Gospodina da primi moj život i smrt njemu na slavu i čast, za sve potrebe Presvetog Srca Isusova i Marijina i sv. Crkve… 9. lipnja 1941.

(Iz oporuke s. Terezije Benedikte od Križa je vidljivo da je njena mučenička smrt određena od vječnosti u planu Božje providnosti za ostvarenje Kristovog kraljevstva ljubavi i istine na zemlji)

Imam duboko osvjedočenje, da – kada se gleda iz Božje perspektive – nema slučaja, da je cijeli moj život u svim pojedinostima u planu Božje providnosti od vječnosti zacrtan, i da je on pred Božjim okom, koje sve vidi, jedna harmonijski povezana cjelina, u kojoj svaka pojedinost ima svoj smisao. I tada se počinjem veseliti Svjetlu Slave, u kojem će i meni ta povezanost i taj smisao biti otkriveni.

(Iz spisa Edith Stein “O konačnom i Vječnom Bitku”)

Homilija pape Ivana Pavla II
na misi kanonizacije Edith Stein

Nedjelja, 11. listopada 1998.

“A ja, Bože sačuvaj da bih se ičim ponosio osim Križem Gospodina našega Isusa Krista” (Gal 6,14).

Riječi sv. Pavla upućene Galaćanima, koje smo upravo čuli, vrlo dobro odgovaraju ljudskom i duhovnom iskustvu Terezije Benedikte od Križa, koja je danas svečano ubrojena među svece. Ona može ponoviti s Apostolom: „A ja, Bože sačuvaj da bih se ičim ponosila osim križem Gospodina našega Isusa Krista“.

Križ Kristov! Uvijek cvjetajući, drvo Križa nastavlja donositi plodove otkupljenja. Upravo zato vjernici s pouzdanjem gledaju prema Križu, crpeći iz njegovog misterija ljubavi hrabrost i snagu za vjeran hod koracima raspetog i uskrslog Krista. Time je poruka Križa ušla u srca tako mnogo muškaraca i žena i promijenila njihove živote.

Duhovno iskustvo Edith Stein je rječit primjer ove izuzetne unutarnje obnove. Mlada žena u potrazi za istinom postala je sveticom i mučenicom kroz tiho djelovanje božanske milosti: Terezija Benedikta od Križa, koja nam danas s neba ponavlja riječi koje su obilježile njezin život: „A ja, Bože sačuvaj da bih se ičim ponosila osim križem Gospodina našega Isusa Krista“.

Draga braćo i sestre! Iz razloga što je bila Židovka, Edith Stein je zajedno sa svojom sestrom Rosom i mnogim drugim katoličkim Židovima iz Nizozemske odvedena u koncentracijski logor u Auschwitzu, gdje je s njima i umrla u plinskoj komori. Danas ih se svih sjećamo s dubokim poštovanjem. Nekoliko dana prije svoje deportacije odbila je pitanje o mogućem spašavanju: „Ne činite to! Zašto bih ja trebala biti izdvojena? Nije li ispravno da ne dobijem nikakve prednosti od moga krštenja? Ako ne mogu dijeliti sudbinu moje braće i sestara, moj život je, u određenom smislu, uništen“.

Od sada, slaveći uspomenu ove nove svetice iz godine u godinu, moramo se također prisjećati the Shoah, tog okrutnog plana istrebljenja ljudi – plana zbog kojeg su milijuni židovske braće i sestara postali žrtve. Neka ih Gospodin licem svojim obasja i mir im donese“ (Br 6,25).

Za ljubav Božju i ljudsku, još jednom tjeskobno vapim: „Neka se takva kriminalna djela nikad ne ponove, protiv nijedne etničke grupe, nijedne rase, ni u jednom dijelu svijeta. To je vapaj svima: svim ljudima dobre volje, svima koji vjeruju u Jednog i Vječnog Boga, svima onima koji znaju da su pridruženi Kristu; Riječ je Božja stvorila čovjeka. Moramo se ujediniti, jer ljudsko je dostojanstvo u pitanju. Samo je jedna ljudska obitelj. Nova je svetica također inzistirala na ovome: „Naša međuljudska ljubav je mjera naše ljubavi za Boga.“ Za krščane – i ne samo za njih – nitko nije stranac. Ljubav Kristova ne poznaje granice.

Draga braćo i sestre! Ljubav Kristova bila je vatra koja je zapalila život sv. Terezije Benedikte od Križa. Puno prije nego li je to shvatila, bila je zahvaćena ovom ljubavlju. U početku se posvetila slobodi. Dugo je vremena bila tražiteljica. Njezin se razum nije umarao tražeći, a njezino je srce uvijek žudjelo za nadom. Proputovala je naporan put filozofije s rasplamsanim entuzijazmom. U konačnici, bila je nagrađena, ona je obuhvatila istinu. Još bolje, ona je bila obuhvaćena njome. Tada je otkrila da istina ima svoje ime: Isus Krist. Od tog trenutka pa nadalje, Utjelovljena Riječ bila je njezino Jedno i Sve. Gledajući unatrag, kao karmelićanka, na ovaj period svoga života, napisala je jednoj benediktinskoj redovnici: „Tko god traži istinu, traži Boga, bio toga svjestan ili ne.“

Iako je Edith Stein poprimila vjerski odgoj od majke Židovke, sa 14 godina je „svjesno i promišljeno prestala moliti“. Željela se osloniti isključivo na sebe i bila je željna da dokaže svoju slobodu donoseći odluke u svome životu. Na kraju dugog puta došla je do iznenađujuće spoznaje: jedino oni koji se posvete Kristovoj ljubavi postaju istinski slobodni.

Ova se žena morala suočiti s izazovima tako radikalno promjenjivog stoljeća kao što je ovo. Njezino iskustvo nama je primjer. Moderni svijet ponosi se primamljivim vratima koja govore: „sve je dopušteno“. On zanemaruje uska vrata razlučivanja i odricanja. Obraćam se osobito vama, mladi kršćani, posebice mnogim službenicima oltara koji su ovih dana došli u Rim na hodočašće: Budite pozorni! Vaš život nije beskonačan niz otvorenih vrata! Slušajte svoje srce! Nemojte ostati na površini, već idite u srž stvari! I kada dođe pravo vrijeme, imajte hrabrosti odlučiti. Gospodin čeka na vas da stavite svoju slobodu u njegove dobre ruke.

Sveta Terezija Benedikta od Križa je bila u stanju razumjeti da su ljubav Kristova i ljudska sloboda isprepleteni, jer su ljubav i istina suštinski povezane. Traganje za istinom i njen odraz u ljubavi njoj se nisu činili slučajni, baš naprotiv ona je shvatila da jedno iziskuje drugo.

U naše vrijeme, istina se često pogrešno shvaća kao mišljenje većine. Štoviše, široko je rašireno mišljenje da treba koristiti istinu čak i protiv ljubavi ili obrnuto. Ali istina i ljubav iziskuju jedno drugo. Sveta Terezija Benedikta je svjedok ovoga. „Mučenica ljubavi“, koja je dala svoj život za svoje prijatelje, nije nikome dopustila da je nadvisi u ljubavi. U isto vrijeme, cijelim svojim bićem tragala je za istinom, za koju je napisala: „Nema duhovnog djela koje ne bi iziskivalo veliko trpljenje. Ono uvijek izaziva cjelokupnog čovjeka“.

Sveta Terezija Benedikta od Križa govori svima nama: Ne prihvaćajte ništa kao istinu ukoliko tome nedostaje ljubavi. Jedno bez drugoga postaje destruktivna laž.

Konačno, nova svetica uči nas da ljubav za Krista prolazi kroz patnju. Tko god istinski ljubi, ne zaustavlja se pred perspektivom patnje: prihvaća sudioništvo u patnji s onim kojega ljubi.

Svjesna što njeni židovski korijeni povlače za sobom, Edith Stein rječito je govorila o njima: „Ispod Križa ja razumijem sudbinu Božjeg naroda… Doista, danas razumijem mnogo bolje što znači biti Gospodinova zaručnica podno znaka Križa. Ali budući da je to misterij, nikad ne može biti shvaćeno isključivo razumom.“

Misterij Križa postupno je ovijao cijeli njezin život, potičući je do točke izvršenja vrhunske žrtve. Kao zaručnica na Križu, sestra Terezija Benedikta nije samo pisala mudre tekstove o „znanosti Križa“, već je uistinu bila obučena u školi Križa. Mnogi naši suvremenici željeli bi ušutkati Križ. Ali ništa nije rječitije od Križa koji šuti! Istinska poruka patnje je lekcija o ljubavi. Ljubav čini patnju plodnom i patnja produbljuje ljubav.

Kroz iskustvo Križa, Edith Stein je bila u stanju otvoriti put k novom susretu s Bogom Abrahamovim, Izakovim i Jakovljevim, Ocem našega Gospodina Isusa Krista. Vjera i Križ pokazali su se nerazdvojivima za nju. Sazrijevajući u školi Križa, pronašla je korijene za koje je bilo povezano drvo njezinog vlastitog života. Shvatila je da je vrlo važno za nju „da bude kćer izabranog naroda i da pripada Kristu ne samo duhovno, već također i kroz krv“.

„Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju“ (Iv 4,24).

Draga braćo i sestre, božanski Učitelj rekao je ove riječi Samarijanki na Jakovljevom zdencu. On joj je dao priliku, a pažlivo slušanje možemo pronaći i u životu Edith Stein, u njezinom „usponu na Brdo Karmel“. Dubina božanskog misterija postaje joj opipljiva u tišini kontemplacije. Postepeno, kroz njezin život, kako je rasla u spoznaji Boga, klanjajući mu se u duhu i istini, iskusila je sve jasnije njezin specifični poziv da podigne Križ s Kristom, da ga prigrli s mirom i vjerom, da ga ljubi slijedeći stope njezinog ljubljenog Zaručnika: sveta Terezija Benedikta od Križa danas nam se nudi kao model da nas inspirira i zaštitnica da joj se utječemo.

Zahvaljujemo Gospodinu za ovaj dar. Neka nam nova svetica bude primjer u našoj obavezi da služimo slobodi, u našoj potrazi za istinom. Neka njezino svjedočanstvo stalno jača most međusobnog razumijevanja između Židova i Kršćana.

Sveta Terezijo Benedikta od Križa, moli za nas! Amen.

Tajna duhovnog poziva Edith Stein

Sv. Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein) otkrila je da istina ima ime: Isus Krist. Od tog trenutka nadalje, Utjelovljena Riječ je bila njeno Jedno i Sve…
Donosimo njena razmišljanja o redovničkom pozivu sabrana iz njenih spisa.