Tag Archives: 100

2017. godine proslavit ćemo 100 godina od dolaska prvih sestara Karmelićanki BSI u Hrvatsku. Kao pripremu za ovaj jubilej odlučile smo, kroz devet godina, svake godine uzeti jedno „blaženstvo“ iz Evanđelja kao moto godine. Ovo su bile naše misli vodilje proteklih godina: 2008./2009. Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! 2009./2010. Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! 2010./2011. Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! 2011./2012. Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! 2012./2013. Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!“. Za 2013./2014. godinu na red je došlo šesto blaženstvo: “Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!“. (Mt 5,8) Na različite načine trudimo se posvijestiti i živjeti aktualno blaženstvo u našem svakodnevnom životu: kroz predavanja, kroz molitvene vježbe i sl. Bog nam je preko svoga proroka Ezekiela obećao: „Dat ću Vam novo srce i nov ću duh staviti u vašu nutrinu“. (Ez 36,26) Na nama je razvijati čežnju za čistoćom srca…

Read more

Neki vidovi naše duhovnosti i povijesti, povodom sto godina postojanja Reda.

2/2