Tag Archives: blažena

Nedavno je izašao poseban kalendar svataca naziva “Days with Saints” ili “Dani sa svecima” u kojem je i naša Blažena Marija Terezija od sv. Josipa. Kalendar je na engleskom jeziku u izdanju Work of the Saints, a njegovom kupnjom pomaže se i žrtvama tajfuna na Filipinima. Veoma smo sretni da je baš citat naše Majke “Boga u svima gledati, Boga u svima ljubiti, Bogu u svima služiti” posebno istaknut u mjesecu listopadu (na engleskom: See God in all, Serve God in all, Love God in all), a na posljednjoj stranici ona je u prvom redu svih svetih u nebu. Ovi predivni kalendari su dostupni na: theworkofthesaints@gmail.com ili na facebooku: ArmaChristiRelic

Pogled naše bl. Majke Utemeljiteljice, poput božanske mreže, izvlači iz mora moga srca mnoge misli… Donosimo meditaciju koju su pripremile novakinje Karmelićanki Božanskog Srca Isusova za Majku Angelinu, generalnu poglavaricu reda. Meditacija postoji i na engleskom pod nazivom: Into the eyes of bl. Maria Teresa.

Slavimo spomendan bl. Marije Terezije od svetog Josipa, naše Majke i Utemeljiteljice.

Read more

Za tvoje nakane molit ćemo se Bl. Mariji Tereziji od sv. Josipa.

Read more

4/4