Tag Archives: boga u svima ljubiti

Nedavno je izašao poseban kalendar svataca naziva “Days with Saints” ili “Dani sa svecima” u kojem je i naša Blažena Marija Terezija od sv. Josipa. Kalendar je na engleskom jeziku u izdanju Work of the Saints, a njegovom kupnjom pomaže se i žrtvama tajfuna na Filipinima. Veoma smo sretni da je baš citat naše Majke “Boga u svima gledati, Boga u svima ljubiti, Bogu u svima služiti” posebno istaknut u mjesecu listopadu (na engleskom: See God in all, Serve God in all, Love God in all), a na posljednjoj stranici ona je u prvom redu svih svetih u nebu. Ovi predivni kalendari su dostupni na: theworkofthesaints@gmail.com ili na facebooku: ArmaChristiRelic

1/1