Tag: knjiga života

 

Punat: Dan Života

U našoj župnoj crkvi Presv. Trojstva proslavili smo Dan života 1.2.2015. Nakon sv. Mise mogli smo iz zdenca života uzeti citate o ŽIVOTU iz sv. Pisma, koje je živa voda za život kršćanina.