Tag Archives: sv. Terezija Aviliska

Relikvija Terezijinog štapa, koja povodom  jubilejskog  događanja petstogodišnjice njezina rođenja prolazi hodočasničku etapu “Put Svjetla” na 5 kontinenata i 30 zemalja, 11. ožujka bila je predstavljena Papi Franji na Trgu sv. Petra u Rimu. Tim koji prati  relikviju, predao je sv. Ocu štap ove Svetice – “kćeri Crkve” koja je imala izniman osjećaj za Crku – Tijelo Kristovo te ju ljubila i podupirala  molitvom i revnošću za spas duša, a napose za posvećenje svećenika.  Papa je poljubio štap, a za vrijeme opće audijencije, sv. Tereziju je ponovno predstavio kao uzor riječima:  “U ovom mjesecu sjećamo se petstote obljetnice rođenja svete Terezije od Isusa u Avili. Njezina duhovna snaga neka potakne vas, dragi mladi, na radosno svjedočenje vjere u vašemu životu; njezino povjerenje u Krista Spasitelja neka podrži vas, dragi bolesni, u trenutcima najvećeg klonuća; i njezin neumorni apostolat neka bude poziv vama, dragi mladenci, da stavite Krista u središte vašeg…

Read more

1/1