Tag Archives: svjedočanstvo

Sestra Nevenka Vidaković, redovnica je karmelićanka Božanskog Srca Isusova i mjesna poglavarica karmelskog samostana u Slavonskom Brodu, koji pripada Hrvatskoj provinciji Božanskog Srca Isusova, a nalazi se u župi Duha Svetoga. Sestre karmelićanke došle su u Slavonski Brod još davne 1969. godine, na poziv tadašnjeg župnika župe Duha Svetog, pokojnog vlč. Marka Majstorovića. U počecima su bile smještene u kući kod jedne obitelji, no već nakon dvije-tri godine zdušnim zalaganjem Crkve uspjele su sebi otkupiti samostansku kuću, u Kvaternikovoj ulici, u kojoj i danas djeluju. Trenutačno njih šest sestara, u zajedništvu. Odmah po dolasku u Brod, sestre karmelićanke uključile su se u apostolat župe Duha Svetoga, u katehizaciju djece i mladih, pastoralni i sakramentalni rad, brigu za župnu crkvu i sakristiju, a kako je u ono vrijeme pod okriljem same Župe djelovao i Dječji vrtić, sestre su preuzele i odgojnu brigu za mališane polaznike vrtića. Vrtić je djelovao je sve…

Read more

1/1