Treći dan devetnice bl. Mariji Tereziji od sv. Josipa

Treći dan devetnice bl. Mariji Tereziji od sv. Josipa

Treći dan: LJUBAV PREMA CRKVI

,,On je Glava Tijela, Crkve.ˮ (Kol 1, 18) ,,A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi.ˮ

(1 Kor 12, 27)

Meditacija:  „Uvijek živim u cijeloj svetoj Crkvi u svih pet dijelova svijeta i trpim, radim, molim i vapim sa svima i za sveˮ, tako je pisala Majka Marija Terezija  u jednom pismu 1917. Iako je od predstavnika Crkve doživjela mnoga bolnih iskustava, ljubila je Crkvu i osjećala je svoj poziv u tome da trpi i čini zadovoljštinu za Crkvu. Njezinu majčinsku ljubav osjećali su ponajprije siromašni i oni udovi Crkve koji su bili potrebiti pomoći. Trajno je nastojala slušati preporuke Svetog Oca i biskupa i moliti na njihove nakane. Posebno je brinula za svećenike.

Molitva: Bože, Spasitelju naš, ti želiš da se Kraljevstvo Božje proširi po cijelome svijetu. Govoriš nam svoju riječ koja spašava i pružaš kruh koji nam daje život. Učini da budemo sposobni darivati ono što smo od Tebe primili i biti svjedoci Tvoje ljubavi. Molimo Te ispuni svjetlom i snagom našeg Svetog Ocu, biskupe i svećenike u izvršavanju zahtjeva koji su pred njih stavljeni. Posvećuj i jačaj po zagovoru bl. Majke Marije Terezije svoju svetu Crkvu i usliši nas u našoj potrebi…

Odgovori