USUSRET BLAGDANU BL. M. TEREZIJE OD SV, JOSIPA

USUSRET BLAGDANU BL. M. TEREZIJE OD SV, JOSIPA

DEVETNICA BL. MARIJI TEREZIJI OD SV. JOSIPA, utemeljiteljici Karmela BSI

21. rujna, prvi dan: POUZDANJE U BOGA

„Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se.“ (Mt 7, 7-8)

Meditacija: Majka Marija Terezija ima veliko i neograničeno povjerenje u Boga. Znala je što su siromaštvo, nevolje i brige svih vrsta. Uočavala je gdje je potrebno pomoći drugima. Vapila je Bogu da joj za to pokaže putove i da joj omogući sredstva. U pismima je pisala: „Bog naše povjerenje nikada ne može drugačije kušati nego dopuštajući da potreba dođe do vrhunca. Onda na prekrasan način pokaže svoju moć, veličinu i ljubav.ˮ (Pismo 219) „Vjerujmo u Božju providnost i prepustimo joj sve. Usprkos tomu ono što smo mi dužni učiniti moramo s velikom vjernošću učiniti.“ (Pismo 1849)

Molitva: Gospodine, naš Bože, bl. Majka Marija Terezija od sv. Josipa uvijek se pouzdavala u tvoju pomoć. Mi se često premalo pouzdajemo u Tebe. Pomozi nam u našoj tami, malodušnosti i nevolji čvrsto i s pouzdanjem vjerovati u Tebe i graditi na Tvojoj pomoći. Čuj našu molbu… (navesti nakanu). Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

22. rujna, drugi dan: ZA BOLESNE I ONE KOJI TRPE NEVOLJE

A kralj će im odgovoriti: „Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“ (Mt 25, 40)

Meditacija: Već u najranijoj dobi bila je Ana Marija Tauscher dirnuta ljudskom bijedom i nevoljom. Kao dijete posjećivala je sa svojom majkom siromašne i bolesne. Kao mlada žena željela je svoju ljubav prema Bogu pokazati brinući se za psihički bolesne osobe u jednoj bolnici u Kӧlnu. Ali, nakon svog prelaska na katoličku vjeru dobila je otkaz. Tako je i sama mogla iskusiti što to znači biti bez posla, sam, u tešku siromaštvu i ponižavajućem položaju. Potaknuta tjelesnom i duhovnom nevoljom mnogih ljudi osnivala je domove sv. Josipa. Njezinu nježnu brigu osjećala su ponajprije djeca, usamljeni i stariji ljudi, siromašni i oni kojima je bila potrebna pomoć.

Molitva: Gospodine Isuse Kriste, Spasitelj si bolesnih i liječnik duša. Ti si nas pozvao da dođemo k Tebi puni pouzdanja sa svime što nas opterećuje. Po zagovoru bl. Majke Marije Terezije obraćamo se Tebi i molimo Te za pomoć u našoj potrebi… (navesti nakanu). Po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

23. rujna, treći dan: LJUBAV PREMA CRKVI

„On je Glava Tijela, Crkve.“ (Kol 1, 18) „A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi.“ (1 Kor 12, 27)

Meditacija: „Uvijek živim u cijeloj svetoj Crkvi u svih pet dijelova svijeta i trpim, radim, molim i vapim sa svima i za sve“, tako je pisala Majka Marija Terezija u jednom pismu 1917. Iako je od predstavnika Crkve doživjela mnoga bolnih iskustava, ljubila je Crkvu i osjećala je svoj poziv u tome da trpi i čini zadovoljštinu za Crkvu. Njezinu majčinsku ljubav osjećali su ponajprije siromašni i oni udovi Crkve koji su bili potrebiti pomoći. Trajno je nastojala slušati preporuke Svetog Oca i biskupa i moliti na njihove nakane. Posebno je brinula za svećenike.

Molitva: Bože, Spasitelju naš, ti želiš da se Kraljevstvo Božje proširi po cijelome svijetu. Govoriš nam svoju riječ koja spašava i pružaš kruh koji nam daje život. Učini da budemo sposobni darivati ono što smo od Tebe primili i biti svjedoci Tvoje ljubavi. Molimo Te ispuni svjetlom i snagom našeg Svetog Ocu, biskupe i svećenike u izvršavanju zahtjeva koji su pred njih stavljeni. Posvećuj i jačaj po zagovoru bl. Majke Marije Terezije svoju svetu Crkvu i usliši nas u našoj potrebi… (navesti nakanu). Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

24. rujna, četvrti dan: OSJETLJIVOST ZA DJECU

„Tada mu doniješe dječicu da na njih stavi ruke i pomoli se. A učenici im branili. Nato će im Isus: ‘Pustite dječicu i ne priječite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko’!“ (Mt 19, 13-14)

Meditacija: Majka Marija Terezija nije zatvarala oči pred mnogim nevoljama svojega vremena. Osobito duboko ju je dirnula situacija mnoge djece u Berlinu krajem 19. stoljeća. Smilovala se neželjenima, nevoljenima, nezbrinutima i otvorila je 1891. prvi dom sv. Josipa, nakon kojega su slijedila mnoga otvaranja po cijelome svijetu. Djeci je sa svojim sestrama pokušavala pružiti dom i odgojiti ih u kršćanskoj vjeri. „Moja zadaća neka bude“, piše u svojoj autobiografiji, „brisati suze, liječiti duševne rane i privesti nevinu djecu Srcu Isusovu.“

Molitva: Bože, iz milosti si nas po svome Sinu spasio i prihvatio kao svoju ljubljenu djecu, tako da te smijemo zvati „Abba – Oče“. Otvori naša srca za mnoge potrebe koje su u obiteljima. Blizu budi djeci koja su neželjena, zlostavljana ili zanemarena. Daj im da osjete ljubav, zaštićenost i smiluj se bespomoćnim i preopterećenim roditeljima, učiteljima i odgojiteljima. Po zagovoru bl. Majke Marije Terezije blizak budi i nama u našoj potrebi… (navesti nakanu). Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

25. rujna, peti dan: ODNOS PREMA PATNJI

„Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom.“ (Lk 9,23)

Meditacija: Ani Mariji je u 19. godini nakon teške bolesti umrla majka. „Moja je bol bila velika“ priznaje ona, „ali velik je bio i blagoslov koji mi je ta bol donijela. Ona me je više priljubila Bogu i pokazala mi cijenu trpljenja, primamo li ga samo iz ruke Božje.“ (DB 18) Pogled na njezin život pokazuje nam kako je on obilježen patnjama svih vrsta. Neugodnosti prilikom osnivanja, klevete, ogovaranja, protivnici – pa i iz crkvenih redova – koji su htjeli uništiti djelo, nemiri i pobune u vlastitim redovima. Strpljivo je to prihvaćala pouzdajući se u Boga. Podnosila je sve to u ljubavi. Poštivala je biskupe i crkvene autoritete i ostala im uvijek u poslušnosti vjerno odana. Ona nas uči: „Patnja prihvaćena u ljubavi se preobražava“. Ona nam savjetuje: „Ne molimo za zdravlje nego za ljubav i svetu revnost i zavoljet ćemo naše male bolesti i svakodnevne bolove.“ (Pismo 1867/1923)

Molitva: Bože, Ti si Bog života, radosti i spasa. Ne dopusti da u poteškoćama i razočaranjima, u bolesti i starosti, neutješenosti i strahu postanemo malodušni, nego nam pomozi da usred patnje otkrijemo izvor radosti. Budi nam blizu u svim kušnjama u životu. Pomozi nam da se u njima snađemo i pomozi nam u našim potrebama… (navesti nakanu). To Te molimo po zagovoru bl. Majke Marije Terezije. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

26 rujna, šesti dan: BOŽJA LJUBAV – SRCE ISUSOVO

„Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda.“ (Iv 19, 33-34)

Meditacija: Za bl. Majku Mariju Tereziju otvoreno Srce Isusovo bilo je ganutljiv izraz Božje ljubavi koje se sasvim daruje i sve ljude obuhvaća. Htjela je dati odgovor na tu bezpridržajnu ljubav kroz riječi: „Molitva i zadovoljština! Izmoliti milost za obraćenje grešnika!“ (DB 51) Jer ljubav prema Bogu nas tjera da zaboravimo na sebe i tu ljubav darujemo dalje. Otvara nam oči i srce za potrebe ljudi. Sveti Petar nas upozorava: „Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha!“ (1Pt 4,8) Božansko Srce Isusovo bilo je središte njezina duhovnog života. Majka Marija Terezija nam savjetuje: „Sve svoje brige stavite u Božansko Srce Isusovo i sve će biti iznad očekivanja.“ (Pismo 1910)

Molitva: Milosrdni Bože, pogledaj na probodeno Srce svojega Sina koji nas je ljubio i predao se za nas. Smiluj se našoj slabosti i nesposobnosti da ljubimo. Oblikuj naše srce po Srcu svojega Sina i daj nam da se poput Njega usudimo živjeti život ljubavi i sa svom snagom tražiti pravednost i mir. Po zagovoru bl. Majke Marije Terezije ispuni nas pouzdanjem u Tvoje milosrđe i budi uz nas u našoj potrebi… (navesti nakanu). Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

27. rujna, sedmi dan: ZA JEDINSTVO KRŠĆANA

„…da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.“ (Iv 17,21)

Meditacija: Bl. Majka Marija Terezija potječe iz protestantske obitelji. Odgojili su je pobožna majka i otac – poznati protestantski pastor. U danima svoje mladosti, dok nije našla put do katoličke crkve intenzivno se bavila temeljnim istinama vjere. Znala je za sreću – biti jedan ud Crkve, ali znala je i za patnju podijeljenih kršćana. Svojim sestrama je dala uputu: „Nećemo pitati za vjeroispovijest; mi ćemo, koliko možemo ublažiti svu bol.“ (DB 285) Zahvalno se prisjećala podrške koju je mogla iskusiti od židovskih, protestantskih ili metodističkih osoba tijekom različitih svojih osnutaka.

Molitva: Bože, koji si uvijek spreman pomoći; Ti ujedinjuješ što je rastavljeno i čuvaš u jedinstvu što si povezao. Izlij iznova milost svojega Duha na nas kako bi jedinstvo za koje je Tvoj Sin prije svoje muke i smrti molio postalo stvarnost. Daruj nam razumijevanje jednih za druge. Pomozi nam zagovorom bl. Majke Marije Terezije da napredujemo na putu prema jedinstvu kršćana i sjeti se naše molbe… (navesti nakanu). Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

28 rujna, osmi dan: DONIJETI MIR

„Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.“ (Iv 14,27)

Meditacija: Mir je bio velika nakana Majke Marije Terezije. U svojim samostanima i domovima sv. Josipa htjela je stvoriti skladni i obiteljski ugođaj u kojemu su pojedinci mogli doći do mira s Bogom, s drugima i sa samima sobom. Ona nam preporučuje: „Molite! I sve se mirno rješava.“ Međutim, Majka Marija Terezija tragala je i za onim što ugrožava mir i pokazala kako kroz nezadovoljstvo nastaje nemir te kako su često ponos, težnja za moći i posjedovanjem krivi za ugrožavanje mira u svijetu. Mir započinje u malome, u našim srcima. Molimo Boga za mir u našim srcima i u cijelome svijetu.

Molitva: Milosrdni Bože, Ti si Bog mira i pomirenja. Mir s Tobom je izvor mira među ljudima. Nepravda i nemir ugrožavaju svijet i naš osobni život. Pomozi nam da se zalažemo za mir u obiteljima, zajednicama i crkvama, među narodima i nacijama. Učini nas oruđem svoga mira i usliši našu molitvu u našoj potrebi… (navesti nakanu). Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

29. rujna, deveti dan: PRUŽITI DOM

„Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.“ (Mt 11, 28)

Meditacija: Danas vjerojatno ima više beskućnika nego ikada prije. Slušamo o izbjeglicama, prognanima, azilantima, emigrantima i stranim radnicima. Mnogi su iskorijenjeni iz svoje stare domovine, a u novoj ne uspijevaju pravo stati na noge. Ali postoji često i nutarnja beskućnost: usamljenost, besmisao, nevjera… Od mladosti je pred očima Majke Marije Terezije lebdjela kuća od crvene opeke s natpisom „dom za beskućnike“. U njemu je htjela pomoći mnogim siromasima. Njezini beskućnici bili su najprije zanemarena djeca i siromasi, kasnije stare i usamljene osobe. Za iseljenike je osnivala misije. Posebno je Majci Mariji Tereziji uvijek bilo na srcu ljudima pružiti dom u Bogu i opet ih udomiti u Crkvi.

Molitva: Bože, naš Oče, Ti si uvijek tu za nas. Daj da kod Tebe nađemo dom kako bismo bili sposobni i drugima darivati dom i sigurnost. Smiluj se svima koji su bez doma, koji su bespomoćni i nezaštićeni. Daruj nam po zagovoru bl. Majke Marije Terezije srce koje ljubi, koje je otvoreno za potrebe drugih i usliši našu molbu… (navesti nakanu). Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

xxx

LITANIJE BL. MARIJI TEREZIJI OD SV. JOSIPA (II)

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Blažena Marijo Terezijo od sv. Josipa, moli za nas!
Odabrana od Providnosti kao oruđe u Njegovoj ruci,
Od djetinjstva obdarena iskustvom ljubavi Isusa – prijatelja djece,
Tražiteljice Boga i njegove volje za svoj život,
Na ramenima Krista dobrog Pastira odvedena u ovčinjak Katoličke Crkve,
Koju je Bog vodio kroz život strmim i kamenitim putem,
Koja si postala beskućnica zbog beskućnika,
Koja si za zlo uzvraćala dobrim,
Koja si iskusila dobrotu i milosrđe Nebeskog Oca,
Pozorna za poticaje Duha Svetoga,
Koja si u Presvetom Srcu spoznala božanski izvor ljubavi,
Koja si čeznula Bogu uzvratiti ljubav i proslaviti ga,
Pozvana da Crkvi služiš molitvom i djelotvornom ljubavlju,
Koja si Karmelski Red obogatila novom mladicom,
Ispunjena željom da neprijatelju duša otmeš plijen,
Sućutna za boli i uvrede koje se nanose Božanskom Srcu,
Tragateljice za dušama udaljenima od Boga,
Dovoditeljice duša Kristovom Srcu,
Sjedinjena sa Srcem Isusovim u davanju hvale i zadovoljštine nebeskom Ocu,
Koja si se žarkom molitvom hrvala s Bogom za spas duša i slobodu Crkve,
Čiju je revnost rasplamsavao Raspeti Isus,
Koja si u Euharistijskom Kristu našla Onoga koga ljubi tvoja duša,
Koja si prepustila Bogu kormilo svoga života,
Čije je pouzdanje Bog obilno nagrađivao,
Koja si iskusila siromaštvo i nevolje siromaha,
Odraze milosrđa Božanskog Srca prema patnicima i siromasima,
Majčinskog srca prema napuštenoj djeci,
Donositeljice svjetla vjere obiteljima,
Potporo starijim i osamljenim osobama (kojima si pružila dom mira i blagoslova),
Koja si ljubila Crkvu i trpjela radi rana koje joj se nanose,
Prokušana i ojačana poplavom trpljenja,
Koja si imala udjela u Križu Isusovu zahvalna srca,
Koja si prihvaćala prezire, nepravde i poniženja da bi zadobila istinsku poniznost srca,
Uzore molitvene i apostolske revnosti,
Misionarko među onima koji su napustili Boga i sv. Crkvu,
Koja si u dušama iseljenika oživljavala ljubav prema Bogu i sakramentima,
Zagovornice za duše umirućih,
Čija je goruća čežnja otirati suze i liječiti duševne rane,
Anđele utjehe i mira poslan osobama punima boli i nemira,
Zahvalna Bogu za primljene milosti,
Koja si težila za svetošću i sjedinjenjem s Bogom,
Čija je duša bila očišćena od svake zemaljske privrženosti stvorovima,
Koja si ljubila Presvetu Djevicu jer je Majka našeg Spasitelja,
Koja si na Marijinom Srcu učila ljubiti Isusa,
Koja si iskusila očinsku zaštitu svetog Josipa,
Koja si Boga u svima gledala, služila i ljubila,

Da budemo vođeni spremnošću uvijek činiti Božju volju, moli za nas!
Da po štovanju Presvetog Srca predamo svoj život božanskoj ljubavi,
Da nas zahvati Isusova žeđ za spasenjem svih ljudi,
Da radi vjernosti Bogu budemo spremni i na žrtve,
Da u trpljenjima i nevoljama života spoznamo blagoslov koji donosi patnja,
Da molitvom, žrtvom i zadovoljštinom sudjelujemo u spašavanju duša,
Da zazivamo Božje milosrđe za slobodu Crkve i izgrađujemo ju djelotvornom ljubavlju,
Da budemo otvorena srca za patnje i potrebe siromaha i nevoljnika,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
Oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
Usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
Smiluj nam se!

Moli za nas, blažena Marijo Terezijo od svetog Josipa.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Svemogući i milosrdni Bože, Ti si blaženu Mariju Tereziju obdario osobitom revnošću da tvome narodu služi ustrajnom molitvom i dobrim djelima. Udijeli nam, po njezinu zagovoru, da, odjelotvorujući istu ljubav i u nevoljama života, uzmognemo biti predani graditelji tvoje Crkve. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Odgovori