Započinje devetnica pred blagdan svete Terezije od Djeteta Isusa i Svetog Lica

Započinje devetnica pred blagdan svete Terezije od Djeteta Isusa i Svetog Lica

Nudimo Vam molitve na prigodne nakane koje možete iskoristiti kao pripravu uz blagdan svetice iz Lisieux-a. Ostale sadržaje o njoj možete pročitati ovdje.

 

Molitva za krepost vjere

Sveta Terezijo od Djeteta Isusa, tvoja vjera u Boga bila je tako velika da je postala temelj tvoga života i prebrodila sve oluje. Ti si živjela u jakoj vjeri da je Bog nazočan, da je posvuda, u svim događanjima i da je sve u Njemu. U naše vrijeme nestalo je te vjere koja pobjeđuje svijet. Vanjske i nutarnje tjeskobe zamračile su naš pogled i više ne vidimo Boga koji sve drži u svojim rukama. Sveta Terezijo, izmoli nam živu vjeru koja će se očitovati u cijelom našem životu, govoru i djelovanju. Neka Bog bude početak i cilj svega što činimo te da tako u čvrstoj vjeri budemo dorasli iskušenjima života. Amen.

 

Molitva za krepost nade

Terezijo, svetice velikog pouzdanja! Tvoja nepokolebljiva nada u vječni život nadahnula te je tako vedrim pouzdanjem da si u Bogu našla mir i radost, unatoč svega što te je bolno pogodilo. Uči nas da se kao djeca pouzdajemo u Gospodina i Njegovu Providnost u svim prilikama života. Ti si i u tami znala da nebeski Otac pozna tvoj put i da te On vodi. Pomozi nam da živo vjerujemo da je On i naš Otac koji će i nas voditi iz tame u svjetlo, iz kušnje u mir. Kada nam se čini da kušnje prelaze naše sile, pomozi nam da se uzdamo u Boga čija vjernost nikada ne zataji. Amen.

 

Molitva za krepost ljubavi

Sveta Terezijo, ljubav je bila tvoj život i tvoj je život bio ljubav. Izmoli nam goruću ljubav prema Bogu. Neka nam sveti plamen te ljubavi svijetli da istinski spoznajemo Boga: Njega u svemu i sve u Njemu. Žar toga plamena neka nas pročisti i učini sposobnima da se predamo Njegovoj volji. Uči nas kako da Bogu pokažemo svoju ljubav na tvoj jednostavan način čistom nakanom u svim mislima, riječima i djelima. Moli za nas da naučimo ljubiti Boga radi Njega samoga i da čitavo naše biće bude zahvaćeno svetom ljubavlju prema Njemu. Amen.

 

Molitva za dobra svećenička i redovnička zvanja

Sveta Terezijo od Djeteta Isusa, ti si kod svog svečanog redovničkog zavjetovanja rekla da si ušla u Karmel kako bi spašavala duše, a osobito da bi molila za svećenike. Izmoli nam od Boga dobrih, svetih svećenika, jer oni su pozvani da duše vode k Bogu. Po tvome zagovoru neka Bog privede sve, koji su odlučili postati svećenici ili se Njemu posvetiti u svetom redovničkom staležu, k njihovu uzvišenom cilju, da spasavaju duše koje će Njega kroz svu vječnost ljubiti, hvaliti i slaviti. Amen.

 

Molitva za bolesnike

Sveta Terezijo od Djeteta Isusa, ti si toliko trpjela na tijelu i na duši. Pogledaj bolesnike, pritisnute teretom i tjeskobom njihovih patnja. Izmoli svim bolesnicima Božju snagu i pomoć Njegove milosti da s potpunim predanjem prihvate svoje trpljenje. Moli da svaka patnja bude kao pšenično zrno koje donosi stostruki rod. Nauči ih da se sjedinjuju s Kristovom mukom. Neka to bude na slavu Božju i spas duša, a neka njima donese onu korist zbog koje Očinska Božja Providnost pripušta tu patnju. Amen.

 

Molitva za milost duhovnog djetinjstva

Sveta Terezijo, svojim životom učiš nas svoj „mali put“ duhovnog djetinjstva, put savršenog pouzdanja i predanja Bogu. U ovom svijetu koji nas iskušava da budemo veliki i ostavimo uzak put Kristova Križa, ti moli za nas da naša srca postanu malena iz ljubavi prema Bogu. Vodi nas putem vjernosti u svakidašnjim dužnostima kako bismo postigli savršenu ljubav prema Bogu. Izmoli nam milost da životom djetinjeg pouzdanja i savršenog predanja nađemo put u Božje Srce. Amen.

 

Molitva za ljubav prema bližnjima

Sveta Terezijo od Djeteta Isusa, tvoja ljubav prema bližnjima bila je sveobuhvatna i spremna na žrtvu. U svojoj živoj vjeri u svakoj si osobi gledala samoga Gospodina. Iz te žive vjere crpila si snagu da neprestano činiš djela ljubavi. Tvoj uzor bio je raspeti Isus koji je za sve nas umro na Kalvariji. Tu si naučila ljubiti. Do kraja života bila si obzirna prema bližnjima i znala si u tišini trajno se odricati same sebe. Sa smiješkom na licu podnosila si dnevne teškoće zajedničkog života i strpljivo si pomagala bližnjima u svakoj potrebi. Žrtvovala si se u tihom i nečujnom izgaranju za spas duša. Ovo tvoje neprekidno i radosno predanje bližnjima sve do odreknuća od tvojih najdubljih vlastitih želja bio je tvoj put ljubavi. Neka to bude i naš put. Izmoli našim srcima mirotvorni duh prave sveobuhvatne ljubavi, koja sve podnosi, svima pomaže, sve razumije i sve prašta. Amen.

 

Molitva za sretnu smrt

Sveta Mala Terezijo, ti si sav život očuvala neokaljanom krsnu nevinost, plamtila si od ljubavi prema Bogu i čeznula za Nebom. Zato je tvoja smrt tebi bila dobitak i radost. Po njoj si ušla u savršeno uživanje Boga i postala našom dobročiniteljkom. Molim te, isprosi mi, osim ostalih milosti i sretnu smrt: da se u času prelaska u vječnost moja duša nađe čista i raskajana te s upaljenom svjetiljkom milosti i Božje ljubavi dođe k Isusu, svom nebeskom Zaručniku. Amen.

 

Molitva pape Pia XII. svetoj Maloj Tereziji

Sveta Terezijo od Djeteta Isusa, uzore poniznosti, pouzdanja i ljubavi! Prosipaj s nebeskih visina na ljude ruže koje nosiš na svojim rukama: ruže poniznosti, da ponize svoju oholost i prignu se pod jaram evanđelja; ruže pouzdanja, da se prepuste volji Božjoj i pouzdaju se u Njegovo milosrđe; ruže ljubavi, da bi se potpuno odazvali milosti i ostvarili jedini cilj za koji ih je Bog stvorio na svoju sliku i priliku: da Ga ljube i da nastoje kako bi Ga i drugi uzljubili. Amen.

Odgovori